Chat with us, powered by LiveChat
 
Direct bestellen
3 december 2018

Update algemene voorwaarden

Mede wegens het in gebruik nemen van onze nieuwe systemen zullen wij een aantal algemene voorwaarden wijzigen. Ook zijn een aantal algemene voorwaarden verder gespecifieerd om eventuele onduidelijkheden te voorkomen. Uiteraard kun je het gehele overzicht met algemene voorwaarden altijd online raadplegen.

 

Om het voor jou gemakkelijk te maken tef je hieronder een overzicht van alle doorgevoerde wijzigingen:

 

  • Artikel 1.4: Onze klanten kunnen via Travelcard steeds meer soorten mobiliteitsdiensten afnemen. Zo kunnen onze klanten parkeren via Yellowbrick of kunt u bij KwikFit terecht voor  en voertuigonderhoud. Omdat deze  diensten met tussenkomst van Travelcard worden geleverd willen wij graag vastleggen dat algemene (leverings-)voorwaarden die door een Leverancier van toepassing worden verklaard, tevens van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Travelcard en de klant;
  • Art. 7.3: We zijn overgestapt op een nieuw ERP- en financieel systeem. Dit heeft onder meer tot gevolg dat de kosten voor bijvoorbeeld het gebruik van de tankpas of pechhulp(vergoeding) niet langer jaarlijks vooruit wordt gefactureerd, doch maandelijks achteraf;
  • Art. 9.1: De opzegtermijn van de overeenkomst met Travelcard is verkort van drie maanden naar één maand.
  • Art. 11: Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking getreden. Hoewel de strekking van deze bepaling niet is gewijzigd, hebben wij art. 11 herschreven waarmee wij hebben willen verduidelijken welke rol en verantwoordelijkheden voor Travelcard en de Klant gelden ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens bij de uitvoering van de overeenkomst.
  • Art. 13.2: Travelcard gaat in 2019 haar activiteiten uitbreiden naar België en Luxemburg. Met uitsluiting van de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag leggen wij vast dat ook op overeenkomsten met klanten in deze landen Nederlands recht van toepassing zal zijn.

De  nieuwe Algemene Voorwaarden van Travelcard (2019.1), welke formeel in zullen gaan per 1 januari 2019, vind je terug op onze website. Door de tankpassen van Travelcard na 1 januari te blijven gebruiken geef je aan hiermee akkoord te gaan.