Contact Login

Co2 compensatieproject | Koolmijnmethaan

Ondanks het feit dat Duitsland een van de grootste markten voor hernieuwbare energie ter wereld is, heeft het een rijke geschiedenis in steenkoolwinning.

 

methaan co2

 

Vandaag de dag is de overgrote meerderheid van de koolmijnen gesloten, maar de ontginning heeft zichtbare sporen nagelaten, zoals vernielde industrieterreinen en stortplaatsen. Een ander overblijfsel van het Duitse koolontginningsverleden is onzichtbaar: methaan uit koolmijnen, dat zich decennialang na sluiting in de mijnschachten kan opstapelen.

 

Methaan vormt niet alleen explosiegevaar, maar het is ook een erg krachtig broeikasgas, dat 20 keer efficiënter is in het vasthouden van warmte in de atmosfeer dan kooldioxide. Om het gevaar voor ongecontroleerde explosies en de gevolgen voor klimaatverandering te verkleinen, is het van cruciaal belang om de emissie van dit gas in de atmosfeer te vermijden. Methaan van verlaten koolmijnen kan verzameld en afgefakkeld worden, waardoor het dus vernietigd wordt. Dit project neemt het nog een stap verder: het omvat de exploitatie van een verzamelsysteem dat gebaseerd is op pompen en trechters en de verbranding van methaan in gasmotoren. Op die manier worden niet enkel de milieueffecten verkleind, maar wordt ook het gas op een

 

Projecttype: Stortplaatsgas

Locatie: Noordrijn-Westfalen, Duitsland

Koolstofstandaard: VCS (vrijwillige koolstofstandaard)

Jaarlijks volume: 60.000 tCO2e pa

Methodologie: Gasaanwinning

Status: Geregistreerd als VCS

co2 compensatie methaan winning

 

productieve manier gebruikt door de opwekking van elektriciteit uit warmtekrachtkoppeling. Hoewel koolmijnmethaanprojecten in aanmerking komen voor subsidies onder de Duitse wet op hernieuwbare energie, zijn de beweegredenen net te klein om financieel haalbaar te zijn. Bovendien maken gasfluctuaties het moeilijk om de apparatuur voor economisch duurzame operaties te ontwerpen en aan te passen.

 

Milieu:

Het project vermindert broeikasgasemissies op een efficiënte manier en draagt hierdoor bij aan de afzwakking van de klimaatverandering. Bovendien wordt er vermeden dat methaan zich opstapelt en bundelt in de mijnen en bestaat er geen explosiegevaar meer.
 

Tewerkstelling:

Er zijn banen gecreëerd tijdens de bouw- en bedrijfsfases van het project.
 

Bewustzijn:

Dit project helpt om de afvang- en gebruikstechnologie voor koolmijnmethaan te demonstreren en te verspreiden.
 

Technologiesamenvatting:

Het bestaande ventilatiesysteem van de mijn wordt gebruikt om het gas af te vangen: Vacuümpompen zuigen het gas omhoog, dat vervolgens op een technische manier gereinigd en samengeperst wordt. Het verzamelsysteem is aangesloten op een transportleiding die het ruwe gas naar de gasmotoren voert. De motoren drijven een warmtekrachtkoppeling aan, die warmte en elektriciteit opwekt die dan naar het nationaal net gevoerd worden. De warmte wordt naar consumenten in de buurt vervoerd via het stadsverwarmingsnet. Methaan is een belangrijke component van aardgas en heeft een hoge energie-inhoud. Wanneer koolmijngas verbrand wordt, wordt het hoofdzakelijk omgezet in CO2, een veel zwakker broeikasgas. Door de elektriciteit aan het openbaar net te leveren, worden er verdere emissies vermeden door de energie die opgewekt is in centrales op basis van fossiele brandstoffen te vervangen.

 

Bekijk de volledige informatie brochure

 

Hoe dit project Co2 compensatie voor brandstof mogelijk maakt

Elke liter verbrande brandstof stoot een vaste waarde aan Co2 uit. Namens de deelnemende klanten aan ons Co2 compensatie programma investeren wij in dit project. Hierdoor kunnen wij de Co2 uitstoot veroorzaakt doorautorijden compenseren. Wij kiezen ervoor om te investeren in een mix van projecten, enkele binnen Europa maar ook veel projecten buiten Europa. Bijvoorbeeld de aanleg van zonnepanelen in China en windmolens in Aruba.