Chat with us, powered by LiveChat
 
Direct bestellen

De project bevindt zich aan de baai van İzmit in de Zee van Marmara, ongeveer 100 km ten oosten van Istanboel in het noordwestelijk deel van Anatolië. Er wonen 330.000 mensen in het stadscentrum (volkstelling van 2014). De bevolking van de provincie (met inbegrip van de plattelandsgebieden) bedraagt ongeveer 1.700.000 mensen.

 

Het stedelijk afval wordt op de stortplaats gestort en achtergelaten om te rotten, waardoor er grote hoeveelheden stortplaatsgas gegenereerd worden en vrijkomen. Er is een netwerk van verticale winningsputten voor stortplaatsgas en/of horizontale verzamelgrachten geïnstalleerd in het afval om het stortplaatsgas te verzamelen. Stortplaatsgas is een van de grootste bronnen van methaanemissies in de atmosfeer en bestaat normaal gezien voor 50% uit methaan, een krachtig broeikasgas. Broeikasgasemisssiereducties. Lees de volledige brochure.

Zonnepanelen in China

Bekijk dit project

Koolmijnmethaan Duitsland

Bekijk dit project

Windpark Aruba

Bekijk dit project