Chat with us, powered by LiveChat
 
Direct bestellen

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 juli 2020.

 

 

Bij Fleetcor Technologies Inc. en via onze gelieerde ondernemingen die de merken Allstar, epyx, Fleetcor, The Fuelcard Company, Travelcard, Tankpas.nl, CCS en de euroShell-tankkaart bedienen (gezamenlijk “Fleetcor”, “wij”, “onze” of “ons”), respecteren we jouw privacy. We hebben deze privacyverklaring opgesteld om aan te geven hoe Fleetcor persoonsgegevens gebruikt die betrekking hebben op haar klanten, potentiële klanten, tankkaarthouders, internetgebruikers en andere personen die met ons te maken hebben.

 

Als je solliciteert voor een functie bij een van onze bedrijven, raadpleeg dan ons daarvoor bestemde privacybeleid voor sollicitanten.

 

Fleetcor hecht veel waarde aan jouw privacy. Wij doen er alles aan om de privacy te beschermen van de informatie die je ons verstrekt, inclusief jouw persoonsgegevens. Dit beleid beschrijft de soorten persoonsgegevens die we verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken, met wie we ze uitwisselen, de keuzes die je kunt maken met betrekking tot ons gebruik van dergelijke gegevens, jouw privacyrechten en hoe de wet jou beschermt. We beschrijven ook de maatregelen die we nemen ter bescherming van de veiligheid van jouw persoonsgegevens en hoe je contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken.

 

WIE WIJ ZIJN

 

Raadpleeg het gedeelte “Neem contact met ons op” om uit te vinden wie verantwoordelijk is voor de verwerking van jouw gegevens.

 

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangewezen die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen in verband met onze privacyverklaring en de manier waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens. Details over hoe je contact kunt opnemen met onze DPO kunnen hier worden gevonden.

 

DE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

 

Als aanbieder van tankkaart- en onkostenbeheer en voertuignetwerkdiensten aan bedrijven kunnen we een directe relatie met jou hebben en je kunt ervoor kiezen om persoonsgegevens aan ons te verstrekken in verband met die relatie of we kunnen deze op een andere manier verzamelen. De gegevens die we over jou verzamelen, kunnen zijn:

 • Contactinformatie
 • Inloggegevens
 • Financiële informatie
 • Inhoud die je aan ons verstrekt
 • Technische informatie over jouw apparaat en het gebruik van websites
 • Transactiegeschiedenis
 • Informatie over uw eigenschappen en voorkeuren
 • Voertuigregistratienummers en locatie

Voor meer informatie kun je hier klikken.

 

Hoe we jouw informatie verzamelen

 

We gebruiken verschillende methoden om gegevens te verzamelen van en over jou, afhankelijk van de aard van onze relatie. Dit kan bijvoorbeeld door middel van directe interactie die wij met jou hebben, door het gebruik van geautomatiseerde technologieën (bijvoorbeeld cookies) en via derde partijen of openbaar beschikbare bronnen.

 

Voor meer informatie kun je hier klikken.

 

HOE WE JOUW GEGEVENS GEBRUIKEN

 

Afhankelijk van de aard van onze relatie met jou, gebruiken wij jouw gegevens om:

 • Een aanvraag van jou te verwerken.
 • De diensten te verstrekken waarvoor onze klanten zich hebben aangemeld.
 • Jouw transacties te verwerken.
 • Jouw online account te beheren.
 • Onszelf te beschermen tegen fraude en het witwassen van geld.
 • Jou informatie te geven over onze producten en diensten.
 • Jou toestaan om deel te nemen aan interactieve functies bijvoorbeeld op de website via onze live chatfunctie.
 • Onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, te beoordelen en te verbeteren.
 • Een analyse (inclusief anonimisering) van jouw gegevens uit te voeren.
 • Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, toepasselijke branchenormen en ons beleid.
 • De contracten die we met onze klanten hebben te beheren, ook voor de bijwerking van contracten en om met onze klanten te corresponderen over onze diensten en de contracten.
 • andere redenen waarvan we jou op de hoogte stellen ten tijde van de verzameling of het gebruik.

Voor meer informatie kun je hier klikken.

 

GEGEVENS DIE WIJ DELEN EN ONTVANGEN

 

We verkopen of geven jouw gegevens niet vrij, behalve zoals beschreven is in dit privacybeleid. Mogelijk delen wij jouw gegevens met de volgende partijen:

 • Andere leden van de Fleetcor-groep.
 • Als je een houder van een tankkaart bent, delen we de transactiegeschiedenis en informatie over het gebruik van gegevens met jouw werkgever/het bedrijf dat je vertegenwoordigt.
 • Als je een 1link-gebruiker bent, andere abonnees van de 1link-diensten.
 • Aanbieders van transactiediensten, zoals kaartuitgevers, handelaren, betalingsverwerkers en andere leveranciers om te helpen bij de transacties en het beheer van de tankkaartdiensten.
 • Marketing- en gegevensanalysebedrijven.
 • Onze commerciële partners van vergelijkbare producten en diensten.
 • Partners die functies bieden op onze websites.
 • IT-leveranciers.
 • Aanbieders van risico- en fraudemonitoring.
 • Kredietmaatschappijen.
 • Onze verzekeraars en professionele adviseurs.
 • Regelgevende instanties en andere overheidsinstanties, waaronder, maar niet beperkt tot, overheidsinstanties, regelgevers, de politie en andere wetshandhavingsinstanties.
 • Elk bedrijf aan wie we activiteiten of activa verkopen of waarvan wij activiteiten of activa kopen, in welk geval we jouw persoonsgegevens aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa kunnen bekendmaken, en ook met de professionele adviseurs van deze bedrijven.

 

Wij machtigen derde partijen waarmee we gegevens delen niet om jouw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, behalve wanneer dit nodig is om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Wij eisen van deze derde partijen, via onze contractuele afspraken met hen, dat zij de privacy en veiligheid van de gegevens die zij namens ons verwerken op gepaste wijze beschermen.

We kunnen ook informatie over jou ontvangen van de volgende derden:

 • Sociale mediaplatforms.
 • Kredietmaatschappijen: informatie met betrekking tot kredietscore/geschiktheid voor producten.
 • Gegevensbemiddelaars.
 • Onze commerciële partners.
 • Openbare databases.
 • Regelgevende instanties en andere overheidsinstanties.

 

Als je een volledige lijst van onze leveranciers en andere derde partijen wilt ontvangen met wie we jouw gegevens delen of van wie wij jouw gegevens ontvangen, kun je contact met ons opnemen via de gegevens in het gedeelte “Met wie moet je contact opnemen als je vragen hebt?”.

 

Waar kunnen jouw gegevens naartoe worden verzonden

 

Zoals bij elke multinationale organisatie, moeten we vaak gegevens internationaal overdragen. Dienovereenkomstig kunnen jouw persoonsgegevens wereldwijd worden overgedragen (als jouw gegevens binnen de Europese Unie worden verzameld, betekent dit dat jouw gegevens uit de Europese Unie kunnen worden overgedragen). Dit omvat overdrachten die zijn geïdentificeerd in het vorige gedeelte “Met wie delen we jouw gegevens en voor welke doeleinden”.

Voor meer informatie kun je hier klikken.

 

Hoe we ervoor zorgen dat jouw informatie veilig blijft

 

Fleetcor neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en om ze te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging. Persoonsgegevens die we over jou bewaren, worden opgeslagen op onze beveiligde servers of op die van onze ingeschakelde leveranciers. Onze webpagina’s die jouw gegevens verzamelen, worden beveiligd met Secured Socket Layers (SSL’s).

Wanneer we jou een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer je er één hebt gekozen) waarmee je toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website, ben je verantwoordelijk voor het geheim houden van dit wachtwoord. We verzoeken jou om dit wachtwoord niet aan anderen bekend te maken.

 

Fleetcor heeft een programma voor informatiebeveiliging dat is ontworpen om:

 • De vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te verzekeren en te waarborgen.
 • Te beschermen tegen te verwachten bedreigingen of gevaren voor de veiligheid of integriteit van jouw gegevens.
 • Te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of gebruik van jouw gegevens die bij compromittering tot aanzienlijke schade of ongemak voor jou of jouw entiteit kunnen leiden.
 • Te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten.

 

Hoe lang kunnen wij jouw gegevens bewaren

 

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waar we ze voor gebruiken, bijvoorbeeld het voldoen aan alle wettelijke, boekhoudings-, of rapportagevereisten.

 

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van jouw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken en of we die doelen kunnen bereiken met andere middelen, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

 

Details van de bewaarperiodes voor verschillende aspecten van jouw persoonsgegevens kunnen worden aangevraagd door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

 

In sommige gevallen kun je ons vragen om jouw gegevens te verwijderen. Zie “Jouw rechten en keuzes”.

 

In sommige omstandigheden kunnen we jouw persoonsgegevens anoniem maken (zodat deze niet langer tot jou kunnen worden herleid of worden gebruikt om jou te identificeren) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze gegevens onbeperkt kunnen gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving aan jou.

 

Privacy van kinderen

 

De websites van Fleetcor zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen, met name kinderen jonger dan 18 jaar. Niemand die jonger dan 18 jaar is mag persoonsgegevens verstrekken of deelnemen aan fora, chats of online discussies. Het is verboden voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om e-mails, nieuwsbrieven en/of producten of diensten op onze websites aan te vragen. Als we vaststellen dat we dergelijke persoonsgegevens hebben ontvangen, zullen we deze verwijderen.

 

Jouw rechten en keuzes

 

Je hebt mogelijk enkele of alle van de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jou bezitten. Je kunt:

 • Ons verzoeken om jou toegang tot de gegevens te verlenen.
 • Ons verzoeken om de gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen.
 • Ons verzoeken om ons gebruik ervan in bepaalde omstandigheden te beperken.
 • In bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens.
 • Waar wettelijk mogelijk, jouw toestemming voor ons gebruik ervan in te trekken.
 • Draagbaarheid van gegevens, in bepaalde omstandigheden.
 • A\U afmelden voor het gebruik van de gegevens voor direct marketing.
 • Een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie in jouw land (als er één is).

Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het gedeelte “Neem contact met ons op” hieronder.

Bezoek ons cookiebeleid om erachter te komen hoe je jouw rechten met betrekking tot ons gebruik van cookies, web beacons en soortgelijke technologieën kunt uitoefenen.

 

Voor meer informatie kun je hier klikken.

 

Neem contact met ons op

 

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, inclusief verzoeken om jouw wettelijke rechten met betrekking tot de gegevens die wij over jou hebben uit te oefenen, neem dan contact op met de betreffende functionaris voor de gegevensbescherming met behulp van de onderstaande gegevens:

Land Product Verwerkingsverantwoordelijke Functionaris voor gegevensbescherming E-mailadres Postadres
Oostenrijk Shell card FleetCor Tankkarten GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.at Teinfaltstraße 8/4, 1010 Wenen.
België Shell card FleetCor Belgium Sprl en Darren Pascoe dpo@fleetcorcards.be Avenue du Port 86c/204, 1000 Brussel.
Shell card FleetCor Belgium BVBA Darren Pascoe dpo@fleetcorcards.be Havenlaan 86c Bus 204, 1000 Brussel.
Tsjechië Shell card FleetCor Tsjechië s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.cz Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8.
CCS Bonus Fleet,CCS Bonus Plus,

CCS Bonus,

CCS Carnet

CCS Limit Exclusive,

CCS Limit Plus,

CCS Limit,

CCS Toll,

UTA/CCS card.

CCS česká společnost pro platební karty s.r.o Darren Pascoe dpo@fleetcor.cz Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8.
Denemarken 1link Services epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL.
Frankrijk 1link Services Epyx Frankrijk SAS Darren Pascoe dpo@fleetcor.com 35 Allée des Impresssionistes, Le Cézanne,93420 Villepint.
Shell Card Epyx Frankrijk SAS Darren Pascoe dpo@fleetcor.fr Le Cézanne, Paris Nord II.
Duitsland Shell Card FleetCor Deutschland GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.de Frankenstraße 150 c, 90461 Nürnberg.
Hongarije Shell Card FleetCor Hungary Kft Darren Pascoe adatvedelem@fleetcor.hu 1062 Budapešť, Andrássy út 100.
Ierland 1link Services epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL.
Luxemburg Shell Card Venturo Technologies s.a.r.l. Darren Pascoe dpo@fleetcor.lu 15, rue Edward Steichen, 4e Floor, L-2540 LuxemburgG.D. Luxemburg
Nederland Shell Card FleetCor Technologieёn B.V. Darren Pascoe dpo@fleetcor.nl Strawinskylaan 3127 Atrium Building, 8e verdieping1077ZX Amsterdam.
Travelcard Travelcard B.V. Darren Pascoe dpo@fleetcor.com P.J. Oudweg 4, 1314CH Almere.
Polen Allstar Mondo, FLEETCOR Carnet,Shell Card Plus Business FleetCor Poland sp. z o.o. Darren Pascoe daneosobowe@fleetcor.pl Al. Jerozolimskie 56c, 00-803, Warszawa
Slowakije CCS Bonus Fleet,CCS Bonus Plus,

CCS Bonus,

CCS Carnet.

CCS Limit Exclusive,

CCS Limit Plus,

CCS Limit,

CCS Toll &

UTA/CCS card

CCS Slovenská spoločnosť vooraf platobné karty s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.sk 15/C de Galvaniho
Bratislava – Ružinov 821 04.
Shell Card FleetCor Slowakije s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.sk 15/C de Galvaniho
Bratislava – Ružinov 821 04.
Zwitserland Shell card Venturo Technologien Zwitserse GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.ch Grafenaustrasse 5
6304 Zug.
Verenigd Koninkrijk 1link Services Epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry, CV7 7LL.
Allstar Expense, Allstar Monitor Allstar One, Allstar Plus (Vehicle Restricted) Allstar Plus Monitor, Allstar One, Allstar Plus, Allstar Supermarket+, Allstar Prepaid,Allstar Plus, Allstar Premier Programme, Allstar Classic,  Allstar Supermarket and

Allstar Supermarket+

Allstar Business Solutions Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Allstar Business Solutions Limited, PO BOX 1463, Windmill Hill, Whitehill Way, Swindon, SN5 6PS.
Allstar Universal, Diesel Advance, Esso Commercial, Esso Commercial, Esso Multi, Esso Single, Shell Fleet List, Shell Multi, Shell Multi, Shell CRT, Shell SingleTexaco and Fastfuel The Fuelcard Company UK Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Unit 3 St. James Business Park, Grimbald Crag Hof, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB.
Fuelvend, Keyfuels and MYFUEL C H Jones Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Unit 3 St. James Business Park, Grimbald Crag Hof, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB.

 

Als het land waar je verblijft een instantie voor gegevensbescherming heeft, heb je het recht om contact met hen op te nemen met vragen of opmerkingen. Als we jouw vragen of opmerkingen niet kunnen oplossen, heb je ook het recht om dit bij een nationale rechtbank te beslechten.

 

Updates voor voor deze privacyverklaring

 

We zullen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken om de wijzigingen in ons bedrijf te reflecteren. Wij zullen jou van deze wijzigingen op de hoogte brengen zoals door de geldende wetgeving is vereist.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 10.07.2020.

 

Fleetcor Europe Privacybeleid (uitgebreid)

Deze verklaring  is voor het laatst bijgewerkt op 10.07.2020.

 

Bij Fleetcor Technologies, Inc. en via onze gelieerde ondernemingen die de merken Allstar, epyx, Fleetcor, The Fuelcard Company, Travelcard en CCS en de Shell-tankkaart bedienen (gezamenlijk “Fleetcor”, “wij”, “onze” of “ons”), respecteren we jouw privacy. We hebben dit privacybeleid opgesteld om aan te geven hoe Fleetcor persoonsgegevens gebruikt die betrekking hebben op haar klanten, potentiële klanten, tankkaarthouders, internetgebruikers en andere personen die met ons te maken hebben.

 

Als je solliciteert voor een functie bij een van onze bedrijven, raadpleeg dan ons daarvoor bestemde privacybeleid voor sollicitanten.

 

Fleetcor hecht veel waarde aan jouw privacy. Wij doen er alles aan om de privacy te beschermen van de informatie die je ons verstrekt, inclusief jouw persoonsgegevens. Dit beleid beschrijft de soorten persoonsgegevens die we verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken, met wie we ze uitwisselen, de keuzes die je kunt maken met betrekking tot ons gebruik van dergelijke gegevens, jouw privacyrechten en hoe de wet je beschermt. We beschrijven ook de maatregelen die we nemen ter bescherming van de veiligheid van jouw persoonsgegevens en hoe je contact met ons kunt opnemen over onze privacy praktijken.

 

Wie wij zijn

 

Raadpleeg het gedeelte “Neem contact met ons op” om uit te vinden wie jouw verwerkingsverantwoordelijke is.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangewezen die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen in verband met ons privacybeleid en de manier waarop we omgaan met jouw persoonsgegevens. Details over hoe je contact kunt opnemen met onze DPO kunnen hier worden gevonden.

 

De informatie die wij verzamelen

 

Als aanbieder van tankkaart- en onkostenbeheer en voertuignetwerkdiensten aan bedrijven kunnen we een directe relatie met jou hebben en je kunt ervoor kiezen om persoonsgegevens aan ons te verstrekken in verband met die relatie of we kunnen deze op een andere manier verzamelen. De gegevens die we over jou verzamelen, kunnen zijn:

 • Contactinformatie
 • Inloggegevens
 • Financiële informatie
 • Inhoud die je aan ons verstrekt
 • Technische informatie over jouw apparaat en het gebruik van websites
 • Transactiegeschiedenis
 • Informatie over jouw eigenschappen en voorkeuren
 • Voertuigregistratienummers en locatie

 

Contactinformatie

 

Als je als klant of kaarthouder van ons, of in een andere hoedanigheid met ons communiceert (bijvoorbeeld via onze website) dan verzamelen wij bepaalde contactgegevens over jou. Dit kunnen bijvoorbeeld jouw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer zijn.

In het geval dat je een vertegenwoordiger of medewerker van een van onze klanten bent, kunnen wij ook de naam van jouw werkgever/het bedrijf dat je vertegenwoordigt, jouw rol bij het bedrijf en de functie van het bedrijf verzamelen. Als je een klant bent van onze voertuigtrackingservice, dan kunnen dit ook de locatie van jouw voertuig en de reisgeschiedenis zijn.

 

Inloggegevens

 

Als je een online account bij ons hebt, zullen wij jouw gebruikersnaam en wachtwoord opslaan om jouw toegang tot onze platforms te reguleren.

 

Financiële informatie

 

Dit kunnen jouw tankkaartnummer, creditcard-/bankpasgegevens, bankrekeninggegevens en gegevens zijn die we over jouw kredietstatus verzamelen, als we een kredietcontrole uitvoeren.

 

Ken jouw klant-informatie

 

Dit kan jouw geboortedatum en persoonlijk adres, paspoortnummer, rijbewijsnummer en/of BSN-nummer omvatten.

Als je een bestuurder of begunstigde eigenaar van een potentiële klant bent, kunnen wij jouw persoonsgegevens vastleggen en gebruiken voor het uitvoeren van krediet- en anti-witwascontroles.

 

Inhoud die je aan ons verstrekt

 

Je kunt bijvoorbeeld contact met ons opnemen via onze website of per telefoon, we kunnen jou e-mailen of andersom, of je kunt ons feedback sturen via een enquêteformulier.

 

Technische informatie over jouw apparaat en het gebruik van websites

Als je onze website of mobiele applicaties gebruikt, installeren wij bepaalde cookies en web beacons op jouw apparaat. De details van het gebruik van deze technologieën wordt verder beschreven in ons cookiebeleid.

Via cookies, web beacons en vergelijkbare technologieën kunnen we informatie verzamelen over jouw apparaat, zoals IP-adres, browsertype en besturingssysteem. We kunnen ook informatie verzamelen over jouw surfactiviteit, zoals hoe je onze website gebruikt, de pagina’s die je hebt bezocht, de datum en de tijd van elk bezoek en de URL’s van websites die je naar onze website hebben geleid.

 

Transactiegeschiedenis

 

Als je een kaarthouder bent, verzamelen wij de gegevens van jouw transacties met die kaart, inclusief de locatiedatum en -tijd van de transactie en de kosten van de brandstof, goederen of diensten.

 

Locatiegegevens

 

Als je een kaarthouder bent, verzamelen wij informatie over de locatie van transacties die met de kaart zijn uitgevoerd.

Met jouw toestemming zullen we toegang krijgen tot op locatie gebaseerde informatie of locatiemarkten via jouw mobiele apparaat of op basis van jouw IP-adres verzamelen. We zullen deze informatie gebruiken om jou meldingen te sturen met betrekking tot onze locaties. We gebruiken deze informatie niet om jou specifiek te lokaliseren behalve om je van de dienst te voorzien. Als je ons ​​in het verleden hebt toegestaan om jouw locatiegegevens te gebruiken en je de machtigingen wilt intrekken, kun je de instellingen op jouw apparaat wijzigen.

 

Voertuiglocatiegegevens

 

Sommige van onze diensten kunnen betrekking hebben op het gebruik van een telematicasysteem voor voertuigen. Sommige telematicasystemen bieden ons gebruik van, openbaarmaking van of toegang tot locatiegegevens en kilometerstanden zoals door de wet is toegestaan ​.

Het gebruik van het telematicasysteem is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden en het privacybeleid die door de toepasselijke leverancier van de telematicasystemen is gepubliceerd.

 

Informatie over jouw eigenschappen en voorkeuren

 

We kunnen bepaalde details over jou en jouw voorkeuren verzamelen (als een potentiële klant, klant en/of kaarthouder). Dit kunnen bijvoorbeeld jouw aankoopgedrag en jouw voorkeuren zijn.

 

Hoe we jouw informatie verzamelen

We gebruiken verschillende methoden om gegevens te verzamelen van en over jou, afhankelijk van de aard van onze relatie. Dit kan bijvoorbeeld door middel van directe interactie die wij met jou hebben, door het gebruik van geautomatiseerde technologieën (bijvoorbeeld cookies) en van jouw werknemer, derde partijen of openbaar beschikbare bronnen.

 

Directe interactie

 

Je kunt ons jouw gegevens verstrekken door formulieren in te vullen (bijvoorbeeld via onze website) of per post, telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat gegevens die je verstrekt wanneer je:

 • Een product of dienst op onze website of bij een van onze verkoopmedewerkers aanvraagt.
 • Een account aanmaakt op onze websites.
 • Zich aanmeldt om informatie te ontvangen (bijvoorbeeld abonneren op onze e-mailmarketinglijst).
 • Deelneemt aan promoties of enquêtes.
 • Ons feedback geeft.
 • Anders met ons communiceert.

 

Geautomatiseerde technologie

 

Als je communiceert via onze website, verzamelen we automatisch technische informatie over jouw apparaat, browse-activiteit en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door cookies en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken. We kunnen ook technische gegevens over jou ontvangen als je andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

 

Derde of openbaar beschikbare bronnen

 

We kunnen persoonsgegevens over je ontvangen van verschillende externe partijen en openbare bronnen, waaronder financiële instellingen en betalingsverwerkers, kredietinstellingen en commerciële informatiediensten. Voor meer informatie over de derde partijen die Fleetcor mogelijk verzamelt en aan wie je persoonsgegevens worden verstrekt, verwijzen we naar het gedeelte van dit privacybeleid getiteld “Gegevens die we delen en ontvangen”.

 

Hoe we jouw gegevens gebruiken

Afhankelijk van de aard van onze relatie met jou, gebruiken wij jouw gegevens om:

 • Een aanvraag van jou te verwerken.
 • De diensten te verstrekken waarvoor onze klanten zich hebben aangemeld.
 • Jouw transacties te verwerken.
 • Jouw online account te beheren.
 • Onszelf te beschermen tegen fraude en het witwassen van geld.
 • Jou informatie te geven over onze producten en diensten.
 • Jou toestaan om deel te nemen aan interactieve functies bijvoorbeeld op de website via onze live chatfunctie.
 • Onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, te beoordelen en te verbeteren.
 • Een analyse (inclusief anonimisering) van jouw gegevens uit te voeren.
 • Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, toepasselijke branchenormen en ons beleid.
 • De contracten te beheren die we met onze klanten aangaan, ook voor bijwerking van contracten en om met onze klanten te corresponderen over onze diensten en de contracten.
 • Andere redenen waardoor we jou op de hoogte stellen ten tijde van de verzameling of het gebruik.

Onderstaande tabel bevat meer informatie over de doeleinden waarvoor wij gegevens over jou gebruiken, met de corresponderende categorieën van gegevens die in elk geval worden verwerkt en de wettelijke basis waarop wij vertrouwen voor het gebruik ervan.

Doel Categorieën van gegevens verwerkt en wettelijke basis voor verwerking
Verwerken van een aanvraag voor een klantaccount

 • Aanvragen initiëren voor accounts die je opvraagt, jou informeren over de applicatiestatus of extra informatie aanvragen met betrekking tot jouw aanvraag.
 • Het verkrijgen van klant- en kredietinformatie wanneer je later een product of dienst aanvraagt.
Categorieën van verwerkte gegevens

 • Contactinformatie
 • Financiële informatie
 • Ken jouw klant-informatie

Juridische basis

Het is in ons legitieme zakelijke belang om jouw persoonsgegevens te verwerken als onderdeel van het aanmeldingsproces voor klanten.

De diensten te verstrekken waarvoor onze klanten zich hebben aangemeld

 • Zodat onze klanten de dienst(en) kunnen ontvangen.
Categorieën van verwerkte gegevens

 • Contactinformatie
 • Financiële informatie
 • Ken jouw klant-informatie

Juridische basis

Het is in ons legitieme zakelijke belang en in het legitieme zakelijk belang van onze klanten om jouw persoonsgegevens te verwerken als onderdeel van het aanmeldingsproces voor klanten en als onderdeel van de diensten, inclusief om met jou te corresponderen over het contract en de diensten die aan onze klanten worden geleverd.

Om jouw kaarttransacties te verwerken

 • We zullen jouw contactgegevens en unieke tankkaart-ID’s gebruiken om tankkaartbetalingen te verwerken wanneer je brandstof koopt.

Wij zullen jouw transactiegeschiedenis-informatie met betrekking tot jouw kaart bijhouden om de door jou en/of jouw werkgever aan ons verschuldigde bedragen te berekenen en hen bewijs van de transacties te verstrekken.

Categorieën van verwerkte gegevens

 • Contactinformatie
 • Financiële informatie
 • Transactiegeschiedenis

Juridische basis

Het is ons legitieme zakelijke belang om de tankkaartdiensten te leveren die we zijn overeengekomen te leveren uit hoofde van het contract met onze klanten.

Het beheer van de online accounts van onze klanten

 • Ons toestaan om jouw gebruikersgegevens te verifiëren wanneer jij je aanmeldt op jouw online account.
 • Reageren op vragen in verband met jouw account.
 • Je toegang geven tot bepaalde informatie over jouw account bij ons, zoals jouw transactiegeschiedenis.
Categorieën van verwerkte gegevens

 • Contactinformatie
 • Inloggegevens
 • Transactiegeschiedenis

Juridische basis

Het is in ons legitieme belang om het account van onze klant te beheren zoals bepaald in ons contract met onze klant.

Onszelf te beschermen tegen fraude en witwassen

 • Om jouw transactiegeschiedenis te controleren en te beoordelen om eventuele fraude, witwaspraktijken of ander onwettig gedrag in verband met jouw account te identificeren.
 • Om jouw klant- en sanctiecontroles op verzoek uit te voeren.
Categorieën van verwerkte gegevens

 • Contactinformatie
 • Transactiegeschiedenis
 • Financiële informatie
 • Ken jouw klant-informatie

Juridische basis

Het is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen.

Jou informatie te geven over onze producten en diensten

 • Als je hebt gevraagd om dergelijke informatie van ons te ontvangen, kunnen wij van tijd tot tijd per e-mail, post, telefoon en/of sms contact met jou opnemen over onze producten en diensten en eventuele producten en diensten van derden.
Categorieën van verwerkte gegevens

 • Contactinformatie
 • Transactiegeschiedenis

Juridische basis

We zullen jou alleen informatie over onze producten en diensten sturen als je ermee hebt ingestemd het te ontvangen of op basis van onze legitieme belangen (waar dat volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan).

Jou toestaan om deel te nemen aan interactieve functies

 • Als je contact hebt met de “chat”-functie op onze websites.
 • Als je contact met ons hebt via onze Facebook, Twitter of LinkedIn-accounts.
Categorieën van verwerkte gegevens

 • Contactinformatie
 • Informatie over jouw eigenschappen en voorkeuren

Juridische basis

Het is ons legitieme zakelijke interesse om dergelijke functies te bieden die je kunt kiezen om voor jouw plezier en gemak te gebruiken.

Uitvoeren, evalueren en verbeteren van onze activiteiten, producten en diensten

 • Opnemen van telefoongesprekken en online chats die we met jou hebben voor trainings- of kwaliteitsgaranties.
 • Het gebruik van onze interactieve middelen te volgen en verbeteren.
 • Een analyse (inclusief anonimisering) van jouw gegevens uit te voeren.
Categorieën van verwerkte gegevens

 • Contactinformatie
 • Transactiegeschiedenis
 • Inhoud die je aan ons verstrekt
 • Technische informatie over jouw apparaat en het gebruik van websites
 • Informatie over jouw eigenschappen en voorkeuren

Juridische basis

Het is in ons legitieme zakelijke belang om onze activiteiten, producten en diensten te beoordelen en te verbeteren om ervoor te zorgen dat de klanttevredenheid zo hoog mogelijk is. We zullen gegevensanalyses uitvoeren (inclusief benchmarking en rapportage om dit mogelijk te maken).

Om de informatie te delen met derden

 • Zie het onderdeel “Gegevens die wij delen en ontvangen” voor meer informatie.
Categorieën van verwerkte gegevens

 • Alle persoonsgegevens die wij van jou hebben

Juridische basis

Als je toestemming hebt gegeven of als het in ons legitieme zakelijke belang is om jouw persoonsgegevens met vertrouwde derde partijen te delen, kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derde partijen die ons relevante diensten voor ons bedrijf leveren, zoals beschreven is in het deel “Gegevens die wij delen en ontvangen” van deze privacyverklaring.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, toepasselijke branchenormen en ons beleid

 • Om de naleving van onze wettelijke verplichtingen, met inbegrip van wettelijke vereisten, te controleren.
Categorieën van verwerkte gegevens

 • Alle persoonsgegevens die wij van jou hebben

Juridische basis

Het is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen.

De contracten die we met onze klanten aangaan te beheren en ook om informatie over onze diensten en de contracten aan onze klanten te bieden en om met onze klanten te corresponderen

 • Om updates van contracten en service-updates te verschaffen
Categorieën van verwerkte gegevens

 • Alle persoonsgegevens die wij van jou hebben

Juridische basis

Het is in ons legitieme zakelijk belang en dat van onze klanten om met onze klanten (via jou) te corresponderen over hun contract, eventuele updates van dergelijke contracten (of het nu gaat om updates van de diensten of de wet) en om met hen te corresponderen over de diensten.

Het is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen.

Onszelf te beschermen tegen juridische claims of deze instellen

 • We kunnen documentatie met jouw gegevens bijhouden, zoals jouw transacties voor bewijsdoeleinden, om ons te verdedigen tegen claims of om een ​​of meer toekomstige juridische claims in te stellen.
Categorieën van verwerkte gegevens

 • Contactinformatie
 • Inloggegevens
 • Inhoud die je aan ons verstrekt
 • Transactiegeschiedenis

Juridische basis

Het is in ons legitieme zakelijke belang om onszelf te beschermen tegen juridische claims en deze in te stellen.

 

 

We kunnen jouw persoonsgegevens delen met derde partijen in het geval we activiteiten of activa verkopen of deze kopen, in welk geval we jouw persoonsgegevens aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa kunnen bekendmaken, en ook met de professionele adviseurs van deze bedrijven.

 

Als we jouw persoonlijke gegevens gebruiken op een manier die hierboven niet is beschreven, zullen we jou hiervan op de hoogte stellen voordat we dit doen.

 

Gegevens die wij delen en ontvangen

 

We verkopen of geven jouw gegevens niet vrij, behalve zoals beschreven is in dit privacyverklaring. Mogelijk delen wij jou gegevens met de volgende partijen:

 

 • Andere leden van de Fleetcor-groep.
 • Als je een houder van een tankkaart bent, delen we de transactiegeschiedenis en informatie over het gebruik van gegevens met jouw werkgever/het bedrijf dat je vertegenwoordigt.
 • Als je een 1link-gebruiker bent, andere abonnees van de 1link-diensten.
 • Aanbieders van transactiediensten, zoals kaartuitgevers, handelaren, betalingsverwerkers en andere leveranciers om te helpen bij de transacties en het beheer van de tankkaartdiensten.
 • Marketing- en gegevensanalysebedrijven.
 • Onze commerciële partners van vergelijkbare producten en diensten.
 • Partners die functies bieden op onze websites.
 • IT-leveranciers.
 • Aanbieders van risico- en fraudemonitoring.
 • Kredietmaatschappijen.
 • Onze verzekeraars en professionele adviseurs.
 • Regelgevende instanties en andere overheidsinstanties, waaronder, maar niet beperkt tot, overheidsinstanties, regelgevers, de politie en andere wetshandhavingsinstanties.
 • Elk bedrijf aan wie we activiteiten of activa verkopen of kopen, in welk geval we jouw persoonsgegevens aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa kunnen bekendmaken, en ook met de professionele adviseurs van deze bedrijven.

 

Wij machtigen derde partijen waarmee we gegevens delen niet om jouw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, behalve wanneer dit nodig is om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Wij eisen van deze derde partijen, via onze contractuele afspraken met hen, dat zij de privacy en veiligheid van de gegevens die zij namens ons verwerken op gepaste wijze beschermen.

We kunnen ook informatie over jou ontvangen van de volgende derden:

 

 • Sociale mediaplatforms.
 • Kredietmaatschappijen: informatie met betrekking tot kredietscore/geschiktheid voor producten.
 • Gegevensbemiddelaars.
 • Onze commerciële partners.
 • Openbare databases.
 • Regelgevende instanties en andere overheidsinstanties.

 

Als je een volledige lijst van onze leveranciers en andere derde partijen wilt ontvangen met wie we jouw gegevens delen of van wie wij jouw gegevens ontvangen, kun je contact met ons opnemen via de gegevens in het gedeelte “Met wie moet je contact opnemen als je vragen hebt?”.

 

Waar kunnen jouw gegevens naartoe worden verzonden

 

Zoals bij elke multinationale organisatie, moeten we vaak gegevens internationaal overdragen. Dienovereenkomstig kunnen jouw persoonsgegevens wereldwijd worden overgedragen (als jouw gegevens binnen de Europese Unie worden verzameld, betekent dit dat jouw gegevens uit de Europese Unie kunnen worden overgedragen). Dit omvat overdrachten die zijn geïdentificeerd in het vorige gedeelte “Met wie delen we jouw gegevens en voor welke doeleinden”.

 

Bij het gebruik van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen binnen of buiten het land of gebied waar deze werden verzameld, inclusief naar een land, gebied of internationale organisatie die mogelijk geen EU-normen voor gegevensbescherming biedt.

 

Wij kunnen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld overdragen aan onze leveranciers die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. In alle gevallen, zal de overdracht op basis zijn van een Adequaatheidsbesluit of zullen wij passende maatregelen implementeren, bijvoorbeeld de EU Modelcontracten, inclusief passende beveiligingsmaatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens in die landen, gebieden of internationale organisaties in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien je meer informatie wenst over de maatregelen voor gegevensoverdracht waarop wij vertrouwen, kun je contact met ons opnemen via de gegevens in de rubriek “Met wie kun je contact opnemen bij vragen?”.

 

Hoe we ervoor zorgen dat jouw informatie veilig blijft

 

Fleetcor neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en om ze te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging. Persoonsgegevens die we over jou bewaren, worden opgeslagen op onze beveiligde servers of op die van onze ingeschakelde leveranciers. Onze webpagina’s die jouw gegevens verzamelen, worden beveiligd met Secured Socket Layers (SSL’s).

 

Wanneer we jou een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer je er één hebt gekozen) waarmee je toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website, ben je verantwoordelijk voor het geheim houden van dit wachtwoord. We verzoeken jou om dit wachtwoord niet aan anderen bekend te maken.

Fleetcor heeft een programma voor informatiebeveiliging dat is ontworpen om:

 • De vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te verzekeren en te waarborgen.
 • Te beschermen tegen te verwachten bedreigingen of gevaren voor de veiligheid of integriteit van jouw gegevens.
 • Te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of gebruik van jouw gegevens die bij compromittering tot aanzienlijke schade of ongemak voor jou of jouw entiteit kunnen leiden.
 • Te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten.

 

Hoe lang kunnen wij jouw gegevens bewaren

 

We bewaren jouw persoonsgegevens zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waar we ze voor gebruiken, bijvoorbeeld het voldoen aan alle wettelijke, boekhoudings-, of rapportagevereisten.

 

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van jouw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij jouw persoonsgegevens verwerken en of we die doelen kunnen bereiken met andere middelen, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

 

Details van de bewaarperiodes voor verschillende aspecten van jouw persoonsgegevens kunnen worden aangevraagd door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

 

In sommige gevallen kun je ons vragen om jouw gegevens te verwijderen. Zie “Jouw rechten en keuzes”.

 

In sommige omstandigheden kunnen we jouw persoonsgegevens anoniem maken (zodat deze niet langer tot jou kunnen worden herleid of worden gebruikt om jou te identificeren) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze gegevens onbeperkt kunnen gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving aan jou.

 

Privacy van kinderen

 

De websites van Fleetcor zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen, met name kinderen jonger dan 18 jaar. Niemand die jonger dan 18 jaar is mag persoonsgegevens verstrekken of deelnemen aan fora, chats of online discussies. Het is verboden voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om e-mails, nieuwsbrieven en/of producten of diensten op onze websites aan te vragen. Als we vaststellen dat we dergelijke persoonsgegevens hebben ontvangen, zullen we deze verwijderen.

 

Jouw rechten en keuzes

 

Je hebt mogelijk enkele of alle van de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van jou bezitten. Je kunt:

 • Ons verzoeken om jou toegang tot de gegevens te verlenen.
 • Ons verzoeken om de gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen.
 • Ons verzoeken om ons gebruik ervan in bepaalde omstandigheden te beperken.
 • In bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens.
 • Waar wettelijk mogelijk, jouw toestemming voor ons gebruik ervan in te trekken.
 • Draagbaarheid van gegevens, in bepaalde omstandigheden.
 • A\U afmelden voor het gebruik van de gegevens voor direct marketing.
 • Een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie in jouw land (als er één is).

Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het gedeelte “Neem contact met ons op” hieronder.

Bezoek ons cookiebeleid om erachter te komen hoe je jouw rechten met betrekking tot ons gebruik van cookies, web beacons en soortgelijke technologieën kunt uitoefenen.

Je hebt de rechten die worden beschreven in de onderstaande tabel:

 

Recht met betrekking tot de gegevens die we over jou hebben Verdere details (let op: bepaalde wettelijke limieten voor al deze rechten zijn van toepassing)
 • Om ons te verzoeken om jou toegang tot de gegevens te verlenen
Dit is ter bevestiging van:

 • het feit of we wel of niet gegevens over jouw verwerken;
 • onze naam en contactgegevens;
 • het doel van de verwerking;
 • de categorieën van gegevens in kwestie;
 • de categorieën van personen met wie wij de gegevens delen en, waar een persoon zich buiten de EU bevindt en geen baat heeft bij een geschiktheidsbesluit van de Europese Commissie, de juiste waarborgen voor de bescherming van de gegevens;
 • (als we het hebben) de bron van de gegevens, als we deze van jou verzamelen;
 • (voor zover wij dat doen, die onder jouw aandacht zijn gebracht) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van het opstellen van profielen, die rechtsgevolgen voor jou heeft, of jou op soortgelijke wijze in belangrijke mate beïnvloedt, en informatie over de logica in kwestie, alsmede de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor jou; en
 • de criteria voor het bepalen van de periode waarvoor we de gegevens opslaan.

Op jouw verzoek zullen wij jou een kopie geven van de gegevens die we bewaren.

 • Om ons te verzoeken de gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen
Dit is van toepassing als de gegevens die wij hebben onjuist of onvolledig zijn.
 • Om te verzoeken om de gegevens te verwijderen
Dit is van toepassing als:

 • De persoonsgegevens die we hebben niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze gebruiken;
 • wij de gegevens gebruiken op basis van jouw toestemming en je trekt jouw toestemming in (in dit geval zullen we onthouden om niet opnieuw contact met jou op te nemen, tenzij je ons vertelt dat je wilt dat wij alle persoonsgegevens over jou verwijderen, in welk geval wij jouw verzoek zullen inwilligen);
 • we  de gegevens gebruiken op basis van legitieme belangen en we ontdekken dat we, na jouw bezwaar, geen doorslaggevend belang hebben bij verder gebruik;
 • de gegevens op onwettelijke gronden zijn verkregen of gebruikt; of
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Om de beperking van de verwerking te verzoeken
Dit recht is tijdelijk van toepassing, terwijl wij jouw zaak onderzoeken, als je:

 • de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens die we gebruiken, betwist; of
 • bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van de persoonsgegevens op basis van legitieme belangen

(als je in deze gevallen gebruik maakt van jouw recht, zullen we jou dit vertellen voordat we de gegevens opnieuw gebruiken).

Dit recht geldt ook als:

 • ons gebruik onwettig is en jij je verzet tegen het wissen van de gegevens; of
 • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar jij deze nodig hebt voor een rechtszaak.
 • Om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van de gegevens
Je hebt hier twee rechten:

 • we gegevens over jou gebruiken voor direct marketing, kun jij je hiervoor afmelden (zonder de noodzaak om het te rechtvaardigen) en zullen wij aan jouw verzoek voldoen; en
 • als we de gegevens over jou op basis van een legitiem belang gebruiken voor andere doeleinden dan direct marketing, kun je bezwaar maken tegen het gebruik ervan voor die doeleinden, een uitleg geven van jouw specifieke situatie waarna wij jouw bezwaar zullen onderzoeken.
 • Om jouw toestemming voor ons gebruik ervan in te trekken
Dit recht is van toepassing op alle gegevens die we hebben verzameld en verwerkt op basis van jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht om de toestemming die je ons hebt verleend in te trekken.
 • Voor dataportabiliteit
Dit recht is van toepassing op:

 1. persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt; en
 2. als we die gegevens gebruiken op basis van jouw toestemming of op basis van onze contractuele verplichtingen jegens jou.

Als zowel (i) als (ii) van toepassing zijn, heb je het recht om de gegevens van ons terug te ontvangen in een algemeen gebruikt formaat en heb je het recht om van ons te eisen dat de gegevens aan iemand anders worden doorgegeven als dit technisch mogelijk is.

 • Om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in jouw land
Elk land van de Europese Unie moet voor dit doel in een of meer overheidsinstanties voorzien. Je kunt hun contactgegevens hier vinden:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

 

Neem contact met ons op

 

Als je vragen hebt over ons privacybeleid, inclusief verzoeken om jouw wettelijke rechten met betrekking tot de gegevens die wij over jou hebben uit te oefenen, neem dan contact op met de betreffende functionaris voor de gegevensbescherming met behulp van de onderstaande gegevens:

Land Product Verwerkingsverantwoordelijke Functionaris voor gegevensbescherming E-mailadres Postadres
Oostenrijk Shell card FleetCor Tankkarten GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.at Teinfaltstraße 8/4, 1010 Wenen.
België Shell card FleetCor Belgium Sprl en; Darren Pascoe dpo@fleetcorcards.be Avenue du Port 86c/204, 1000 Brussel.
Shell card FleetCor Belgium BVBA Darren Pascoe dpo@fleetcorcards.be Havenlaan 86c Bus 204, 1000 Brussel.
Tsjechië Shell card FleetCor Tsjechië s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.cz Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8.
CCS Bonus Fleet,CCS Bonus Plus,

CCS Bonus,

CCS Carnet

CCS Limit Exclusive,

CCS Limit Plus,

CCS Limit,

CCS Toll and

UTA/CCS card

CCS česká společnost pro platební karty s.r.o Darren Pascoe dpo@fleetcor.cz Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8.
Denemarken 1link Services epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL.
Frankrijk 1link Services Epyx Frankrijk SAS Darren Pascoe dpo@fleetcor.com 35 Allée des Impresssionistes, Le Cézanne,93420 Villepint.
Shell Card Epyx Frankrijk SAS Darren Pascoe dpo@fleetcor.fr Le Cézanne, Paris Nord II
Duitsland Shell Card FleetCor Deutschland GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.de Frankenstraße 150 c, 90461 Nürnberg.
Hongarije Shell Card FleetCor Hungary Kft Darren Pascoe adatvedelem@fleetcor.hu 1062 Budapešť, Andrássy út 100.
Ierland 1link Services epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL.
Luxemburg Shell Card Venturo Technologies s.a.r.l. Darren Pascoe dpo@fleetcor.lu 15, rue Edward Steichen, 4e Floor, L-2540 LuxemburgG.D. Luxemburg.
Nederland Shell Card FleetCor Technologieёn B.V. Darren Pascoe dpo@fleetcor.nl Strawinskylaan 3127 Atrium Building, 8e verdieping1077ZX Amsterdam.
Travelcard Travelcard B.V. Darren Pascoe dpo@fleetcor.com P.J. Oudweg 4, 1314CH Almere.
Polen Allstar Mondo, FLEETCOR Carnet,Shell Card Plus Business FleetCor Poland sp. z o.o. Darren Pascoe daneosobowe@fleetcor.pl Al. Jerozolimskie 56c, 00-803, Warszawa.
Slowakije CCS Bonus Fleet,CCS Bonus Plus,

CCS Bonus,

CCS Carnet.

CCS Limit Exclusive,

CCS Limit Plus,

CCS Limit,

CCS Toll and

UTA/CCS card

CCS Slovenská spoločnosť vooraf platobné karty s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.sk 15/C de Galvaniho
Bratislava – Ružinov 821 04.
Shell Card FleetCor Slowakije s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.sk 15/C de Galvaniho
Bratislava – Ružinov 821 04.
Zwitserland Shell card Venturo Technologien Zwitserse GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.ch Grafenaustrasse 5
6304 Zug.
Verenigd Koninkrijk 1link Services Epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry, CV7 7LL.
Allstar Expense, Allstar Monitor Allstar One, Allstar Plus (Vehicle Restricted) Allstar Plus Monitor, Allstar One, Allstar Plus, Allstar Supermarket+, Allstar Prepaid,Allstar Plus, Allstar Premier Programme, Allstar Classic,  Allstar Supermarket and

Allstar Supermarket+

Allstar Business Solutions Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Allstar Business Solutions Limited, PO BOX 1463, Windmill Hill, Whitehill Way, Swindon, SN5 6PS.
Allstar Universal, Diesel Advance, Esso Commercial, Esso Commercial, Esso Multi, Esso Single, Shell Fleet List, Shell Multi, Shell Multi, Shell CRT, Shell SingleTexaco and Fastfuel The Fuelcard Company UK Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Unit 3 St. James Business Park, Grimbald Crag Hof, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB.
Fuelvend, Keyfuels and MYFUEL C H Jones Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Unit 3 St. James Business Park, Grimbald Crag Hof, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB.

 

Als het land waar je verblijft een instantie voor gegevensbescherming heeft, heb je het recht om contact met hen op te nemen met vragen of opmerkingen. Als we jouw vragen of opmerkingen niet kunnen oplossen, heb je ook het recht om dit bij een nationale rechtbank te beslechten.

 

Updates voor dit privacybeleid

 

We zullen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken om de wijzigingen in ons bedrijf te reflecteren. Wij zullen jou van deze wijzigingen op de hoogte brengen zoals door de geldende wetgeving is vereist.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 10.07.2020.