Chat with us, powered by LiveChat
 
Direct bestellen

Privacyverklaring Fleetcor Europe

 

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 10 juli 2023.

 

Bij Fleetcor Technologies Inc. en via onze gelieerde ondernemingen die de merken Allstar, epyx, Fleetcor, The Fuelcard Company, Keyfuels, r2c, Travelcard, Tankpas.nl, Transit card, CCS en de Shell- tankkaart bedienen (gezamenlijk “Fleetcor”, “wij”, “onze” of “ons”), respecteren we uw privacy. We hebben deze privacyverklaring opgesteld om aan te geven hoe Fleetcor persoonsgegevens gebruikt die betrekking hebben op haar klanten, potentiële klanten, kaarthouders, internetgebruikers en andere personen die met ons te maken hebben.

 

Als u solliciteert voor een functie bij een van onze bedrijven, raadpleeg dan ons daarvoor bestemde privacyverklaring voor sollicitanten.

Fleetcor hecht veel waarde aan uw privacy. Wij doen er alles aan om de privacy te beschermen van de informatie die u ons verstrekt, inclusief uw persoonsgegevens. Dit beleid beschrijft de soorten persoonsgegevens die we verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken, met wie we ze uitwisselen, de keuzes die u kunt maken met betrekking tot ons gebruik van dergelijke gegevens, uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. We beschrijven ook de maatregelen die we nemen ter bescherming van de veiligheid van uw persoonsgegevens en hoe kunt u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken.

 

Wie wij zijn

Raadpleeg het gedeelte Neem contact met ons op om uit te vinden wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangewezen die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen in verband met onze privacyverklaring en de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens. Details over hoe u contact kunt opnemen met onze DPO kunnen hier worden gevonden.

De informatie die wij verzamelen

Als aanbieder van tank- en laadoplossingen en voertuignetwerkdiensten aan bedrijven kunnen we een directe relatie met u hebben en u kunt ervoor kiezen om persoonsgegevens aan ons te verstrekken in verband met die relatie of we kunnen deze op een andere manier verzamelen. De gegevens die we over u verzamelen, kunnen zijn:

 • Contactinformatie
 • Inloggegevens
 • Financiële informatie
 • Informatie die u aan ons verstrekt
 • Technische informatie over uw apparaat en het gebruik van websites
 • Transactiegeschiedenis

 

 • Informatie over uw eigenschappen en voorkeuren
 • Kenteken en voertuiginformatie
 • Informatie waaronder uw identiteitsbewijs, datum van uitgifte, verloopdatum, uitgevendeautoriteit en adres (voor identiteitsverificatie)Hoe we uw informatie verzamelen

  We gebruiken verschillende methoden om gegevens te verzamelen van en over u, afhankelijk van de aard van onze relatie. Dit kan bijvoorbeeld door middel van directe interactie die wij met u hebben, door het gebruik van geautomatiseerde technologieën (bijvoorbeeld cookies) en via derde partijen of openbaar beschikbare bronnen.

  Voor meer informatie kunt u hier klikken.

  Hoe we uw gegevens gebruiken

  Afhankelijk van de aard van onze relatie met u, gebruiken wij uw gegevens om:

 • een aanvraag van u te verwerken;
 • de diensten te verstrekken waarvoor onze klanten zich hebben aangemeld;
 • uw transacties te verwerken;
 • uw online account te beheren;
 • onszelf te beschermen tegen fraude en het witwassen van geld, verificatie van uw identiteit en het opsporen, onderzoeken en voorkomen van strafbare feiten
 • u informatie te geven over onze producten en diensten;
 • u te autoriseren om deel te nemen aan interactieve functies bijvoorbeeld op de website viaonze live chatfunctie;
 • onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, te beoordelen en te verbeteren;
 • een analyse (inclusief anonimisering) van uw gegevens uit te voeren;
 • te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, toepasselijke branchenormen en ons beleid;
 • de contracten die we met onze klanten hebben te beheren, ook voor de bijwerking van contracten en om met onze klanten te corresponderen over onze diensten en de contracten;
 • andere redenen waarvan we u op de hoogte stellen ten tijde van de verzameling of het gebruik.Voor meer informatie kunt u hier klikken Gegevens die wij delen en ontvangenWe verkopen of geven uw gegevens niet vrij, behalve zoals beschreven is in deze privacyverklaring. Mogelijk delen wij u gegevens met de volgende partijen:

  andere leden van de Fleetcor-groep

 

 • als u een houder van een tankkaart, laadkaart of laadsleutelhanger bent, delen we de transactiegeschiedenis en informatie over het gebruik met onze klant (meestal uw leasemaatschappij of uw werkgever).
 • als u een 1link-gebruiker bent, andere abonnees van de 1link-diensten
 • aanbieders van transactiediensten, zoals kaartuitgevers, handelaren, betalingsverwerkers enandere leveranciers om te helpen bij de transacties en het beheer van de tankkaartdiensten
 • marketing- en gegevensanalysebedrijven
 • onze commerciële partners die onze producten en diensten mogelijk maken.
 • partners die functies bieden op onze website.
 • IT-leveranciers
 • aanbieders van risico- en fraudemonitoring en -preventie
 • kredietinformatiebureaus
 • onze verzekeraars en professionele adviseurs
 • regelgevende instanties en andere overheidsinstanties, waaronder, maar niet beperkt tot, overheidsinstanties, regelgevers, de politie en andere wetshandhavingsinstanties
 • elk bedrijf van wie we activiteiten kopen of aan wie we activa verkopen, in welk geval we uw persoonsgegevens aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa kunnen bekendmaken, en ook met de professionele adviseurs van deze bedrijven.Wij machtigen derde partijen waarmee we gegevens delen niet om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, behalve wanneer dit nodig is om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten of zoals beschreven in het gedeelte Kredietinformatiebureaus van deze verklaring. Wij zullen voortdurend informatie met kredietinformatiebureaus delen omtrent uw betalingsgedrag. Deze kredietinformatiebureaus zullen op basis van deze gegevens informatie over u verstrekken aan andere organisaties. Wij eisen van deze derde partijen, via onze contractuele afspraken met hen, dat zij de privacy en veiligheid van de gegevens die zij namens ons verwerken op gepaste wijze beschermen.We kunnen ook informatie over u ontvangen van de volgende derden:
 • Sociale mediaplatforms
 • Uw werkgever
 • Uw leasemaatschappij
 • Kredietmaatschappijen: informatie met betrekking tot kredietscore/geschiktheid voor producten.
 • Gegevensbemiddelaars
 • Onze commerciële partners
 • Openbare databases
 • Regelgevende instanties en andere overheidsinstantiesAls u een volledige lijst van onze leveranciers en andere derde partijen wilt ontvangen met wie we uw gegevens delen of van wie wij uw gegevens ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in het gedeelte “Met wie moet u contact opnemen als u vragen heeft?”.Kredietinformatiebureaus

   

  Om aanvragen te verwerken, zullen we persoonlijke informatie die u verstrekt aan Kredietinformatiebureaus verstrekken en zij zullen ons informatie over u geven, zoals over uw financiëlegeschiedenis. Dit doen wij om kredietwaardigheid en productgeschiktheid te beoordelen, uw identiteit te controleren, uw rekening te beheren, schulden op te sporen en te innen en criminele activiteiten te voorkomen. We zullen ook doorlopend informatie over u blijven uitwisselen met Kredietinformatiebureaus, inclusief over uw verrekende rekeningen en eventuele schulden die niet volledig op tijd zijn terugbetaald. Kredietinformatiebureaus zullen uw informatie delen met andere organisaties.

Waar kunnen uw gegevens naartoe worden verzonden

Zoals bij elke multinationale organisatie, moeten we vaak gegevens internationaal overdragen. Dienovereenkomstig kunnen uw persoonsgegevens wereldwijd worden overgedragen (als uw gegevens binnen de Europese Unie worden verzameld, betekent dit dat uw gegevens uit de Europese Unie kunnen worden overgedragen). Dit omvat overdrachten die zijn geïdentificeerd in het vorige gedeelte “Met wie delen we uw gegevens en voor welke doeleinden”.

Voor meer informatie kunt u hier klikken.

 

Hoe we ervoor zorgen dat uw informatie veilig blijft

Fleetcor neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om ze te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging. Persoonsgegevens die we over u bewaren, worden opgeslagen op onze beveiligde servers of op die van onze ingeschakelde leveranciers. Onze webpagina’s die uw gegevens verzamelen, worden beveiligd met Secured Socket Layers (SSL’s).

Wanneer we u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u er één heeft gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website, bent u verantwoordelijk voor het geheim houden van dit wachtwoord. We verzoeken u om dit wachtwoord niet aan anderen bekend te maken.

Fleetcor heeft een programma voor informatiebeveiliging dat is ontworpen om:

 • De vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren en te waarborgen.
 • Te beschermen tegen te verwachten bedreigingen of gevaren voor de veiligheid of integriteit van uw gegevens.
 • Te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gegevens die bij verlies of diefstal tot aanzienlijke schade of ongemak voor u of uw entiteit kunnen leiden.
 • Te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten. Hoe lang kunnen wij uw gegevens bewarenWe bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waar we ze voor gebruiken, bijvoorbeeld het voldoen aan alle wettelijke, boekhouding-, of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of we die doelen kunnen bereiken met andere middelen, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

Details van de bewaarperiodes voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens kunnen worden aangevraagd door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen. Zie “Uw rechten en keuzes”.

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens anoniem maken (zodat deze niet langer tot u kunnen worden herleid of worden gebruikt om u te identificeren) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze gegevens onbeperkt kunnen gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

 

Privacy van kinderen

De websites van Fleetcor zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen, met name kinderen jonger dan 18 jaar. Niemand die jonger dan 18 jaar is mag persoonsgegevens verstrekken of deelnemen aan fora, chats of online discussies. Het is verboden voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om e-mails, nieuwsbrieven en/of producten of diensten op onze websites aan te vragen. Als we vaststellen dat we dergelijke persoonsgegevens hebben ontvangen, zullen we deze verwijderen.

 

Uw rechten en keuzes

U hebt mogelijk enkele of alle van de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u bezitten. U kunt:

 • ons verzoeken om u toegang tot de gegevens te verlenen;
 • ons verzoeken om de gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen;
 • ons verzoeken om ons gebruik ervan in bepaalde omstandigheden te beperken;
 • in bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens;
 • waar wettelijk mogelijk, uw toestemming voor ons gebruik ervan in te trekken;
 • draagbaarheid van gegevens, in bepaalde omstandigheden;
 • u afmelden voor of bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens voor direct marketing;
 • een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie in uw land (als er één is).
  U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het gedeelte “Neem contact met ons op” hieronder.Bezoek ons cookiebeleid om erachter te komen hoe u uw rechten met betrekking tot ons gebruik van cookies, web beacons en soortgelijke technologieën kunt uitoefenen.

 

Neem contact met ons op

Als u vragen hebt over onze privacyverklaring, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u hebben uit te oefenen, neem dan contact op met de betreffende functionaris voor de gegevensbescherming met behulp van de onderstaande gegevens:

Nederland

Tankpas,nl

Travelcard B.V.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.com

P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere

Nederland

Travelcard

Travelcard B.V.

Darren Pascoe

dpo@fleetcor.com

P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere

Updates voor deze privacyverklaring

We zullen deze verklaring van tijd tot tijd bijwerken om de wijzigingen in ons bedrijf te reflecteren. Wij zullen u van deze wijzigingen op de hoogte brengen zoals door de geldende wetgeving is vereist.