Chat met ons
Vraag een offerte aan

Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14 mei 2019.

 

 

Bij Fleetcor Technologies Inc. en via onze gelieerde ondernemingen die de merken Allstar, epyx, Fleetcor, The Fuelcard Company, Travelcard, Tankpas.nl, CCS en de euroShell-tankkaart bedienen (gezamenlijk “Fleetcor”, “wij”, “onze” of “ons”), respecteren we uw privacy. We hebben deze privacyverklaring opgesteld om aan te geven hoe Fleetcor persoonsgegevens gebruikt die betrekking hebben op haar klanten, potentiële klanten, tankkaarthouders, internetgebruikers en andere personen die met ons te maken hebben.

 

Als u solliciteert voor een functie bij een van onze bedrijven, raadpleeg dan ons daarvoor bestemde privacybeleid voor sollicitanten.

 

Fleetcor hecht veel waarde aan uw privacy. Wij doen er alles aan om de privacy te beschermen van de informatie die u ons verstrekt, inclusief uw persoonsgegevens. Dit beleid beschrijft de soorten persoonsgegevens die we verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken, met wie we ze uitwisselen, de keuzes die u kunt maken met betrekking tot ons gebruik van dergelijke gegevens, uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. We beschrijven ook de maatregelen die we nemen ter bescherming van de veiligheid van uw persoonsgegevens en hoe kunt u contact met ons kunt opnemen over onze privacypraktijken.

 

WIE WIJ ZIJN

 

Raadpleeg het gedeelte “Neem contact met ons op” om uit te vinden wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.

 

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangewezen die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen in verband met onze privacyverklaring en de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens. Details over hoe u contact kunt opnemen met onze DPO kunnen hier worden gevonden.

 

DE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN

 

Als aanbieder van tankkaart- en onkostenbeheer en voertuignetwerkdiensten aan bedrijven kunnen we een directe relatie met u hebben en u kunt ervoor kiezen om persoonsgegevens aan ons te verstrekken in verband met die relatie of we kunnen deze op een andere manier verzamelen. De gegevens die we over u verzamelen, kunnen zijn:

 • Contactinformatie
 • Inloggegevens
 • Financiële informatie
 • Inhoud die u aan ons verstrekt
 • Technische informatie over uw apparaat en het gebruik van websites
 • Transactiegeschiedenis
 • Informatie over uw eigenschappen en voorkeuren
 • Voertuigregistratienummers en locatie

Voor meer informatie kunt u hier klikken.

 

Hoe we uw informatie verzamelen

 

We gebruiken verschillende methoden om gegevens te verzamelen van en over u, afhankelijk van de aard van onze relatie. Dit kan bijvoorbeeld door middel van directe interactie die wij met u hebben, door het gebruik van geautomatiseerde technologieën (bijvoorbeeld cookies) en via derde partijen of openbaar beschikbare bronnen.

 

Voor meer informatie kunt u hier klikken.

 

HOE WE UW GEGEVENS GEBRUIKEN

 

Afhankelijk van de aard van onze relatie met u, gebruiken wij uw gegevens om:

 • Een aanvraag van u te verwerken.
 • De diensten te verstrekken waarvoor onze klanten zich hebben aangemeld.
 • Uw transacties te verwerken.
 • Uw online account te beheren.
 • Onszelf te beschermen tegen fraude en het witwassen van geld.
 • U informatie te geven over onze producten en diensten.
 • U toestaan om deel te nemen aan interactieve functies bijvoorbeeld op de website via onze live chatfunctie.
 • Onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, te beoordelen en te verbeteren.
 • Een analyse (inclusief anonimisering) van uw gegevens uit te voeren.
 • Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, toepasselijke branchenormen en ons beleid.
 • De contracten die we met onze klanten hebben te beheren, ook voor de bijwerking van contracten en om met onze klanten te corresponderen over onze diensten en de contracten.
 • andere redenen waarvan we u op de hoogte stellen ten tijde van de verzameling of het gebruik.

Voor meer informatie kunt u hier klikken.

 

GEGEVENS DIE WIJ DELEN EN ONTVANGEN

 

We verkopen of geven uw gegevens niet vrij, behalve zoals beschreven is in dit privacybeleid. Mogelijk delen wij u gegevens met de volgende partijen:

 • Andere leden van de Fleetcor-groep.
 • Als u een houder van een tankkaart bent, delen we de transactiegeschiedenis en informatie over het gebruik van gegevens met uw werkgever/het bedrijf dat u vertegenwoordigt.
 • Als u een 1link-gebruiker bent, andere abonnees van de 1link-diensten.
 • Aanbieders van transactiediensten, zoals kaartuitgevers, handelaren, betalingsverwerkers en andere leveranciers om te helpen bij de transacties en het beheer van de tankkaartdiensten.
 • Marketing- en gegevensanalysebedrijven.
 • Onze commerciële partners van vergelijkbare producten en diensten.
 • Partners die functies bieden op onze websites.
 • IT-leveranciers.
 • Aanbieders van risico- en fraudemonitoring.
 • Kredietmaatschappijen.
 • Onze verzekeraars en professionele adviseurs.
 • Regelgevende instanties en andere overheidsinstanties, waaronder, maar niet beperkt tot, overheidsinstanties, regelgevers, de politie en andere wetshandhavingsinstanties.
 • Elk bedrijf aan wie we activiteiten of activa verkopen of waarvan wij activiteiten of activa kopen, in welk geval we uw persoonsgegevens aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa kunnen bekendmaken, en ook met de professionele adviseurs van deze bedrijven.

 

Wij machtigen derde partijen waarmee we gegevens delen niet om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, behalve wanneer dit nodig is om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Wij eisen van deze derde partijen, via onze contractuele afspraken met hen, dat zij de privacy en veiligheid van de gegevens die zij namens ons verwerken op gepaste wijze beschermen.

We kunnen ook informatie over u ontvangen van de volgende derden:

 • Sociale mediaplatforms.
 • Kredietmaatschappijen: informatie met betrekking tot kredietscore/geschiktheid voor producten.
 • Gegevensbemiddelaars.
 • Onze commerciële partners.
 • Openbare databases.
 • Regelgevende instanties en andere overheidsinstanties.

 

Als u een volledige lijst van onze leveranciers en andere derde partijen wilt ontvangen met wie we uw gegevens delen of van wie wij uw gegevens ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in het gedeelte “Met wie moet u contact opnemen als u vragen heeft?”.

 

Waar kunnen uw gegevens naartoe worden verzonden

 

Zoals bij elke multinationale organisatie, moeten we vaak gegevens internationaal overdragen. Dienovereenkomstig kunnen uw persoonsgegevens wereldwijd worden overgedragen (als uw gegevens binnen de Europese Unie worden verzameld, betekent dit dat uw gegevens uit de Europese Unie kunnen worden overgedragen). Dit omvat overdrachten die zijn geïdentificeerd in het vorige gedeelte “Met wie delen we uw gegevens en voor welke doeleinden”.

Voor meer informatie kunt u hier klikken.

 

Hoe we ervoor zorgen dat uw informatie veilig blijft

 

Fleetcor neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om ze te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging. Persoonsgegevens die we over u bewaren, worden opgeslagen op onze beveiligde servers of op die van onze ingeschakelde leveranciers. Onze webpagina’s die uw gegevens verzamelen, worden beveiligd met Secured Socket Layers (SSL’s).

Wanneer we u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u er één heeft gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website, bent u verantwoordelijk voor het geheim houden van dit wachtwoord. We verzoeken u om dit wachtwoord niet aan anderen bekend te maken.

 

Fleetcor heeft een programma voor informatiebeveiliging dat is ontworpen om:

 • De vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren en te waarborgen.
 • Te beschermen tegen te verwachten bedreigingen of gevaren voor de veiligheid of integriteit van uw gegevens.
 • Te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gegevens die bij compromittering tot aanzienlijke schade of ongemak voor u of uw entiteit kunnen leiden.
 • Te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten.

 

Hoe lang kunnen wij uw gegevens bewaren

 

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waar we ze voor gebruiken, bijvoorbeeld het voldoen aan alle wettelijke, boekhoudings-, of rapportagevereisten.

 

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of we die doelen kunnen bereiken met andere middelen, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

 

Details van de bewaarperiodes voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens kunnen worden aangevraagd door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

 

In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen. Zie “Uw rechten en keuzes”.

 

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens anoniem maken (zodat deze niet langer tot u kunnen worden herleid of worden gebruikt om u te identificeren) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze gegevens onbeperkt kunnen gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

 

Privacy van kinderen

 

De websites van Fleetcor zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen, met name kinderen jonger dan 18 jaar. Niemand die jonger dan 18 jaar is mag persoonsgegevens verstrekken of deelnemen aan fora, chats of online discussies. Het is verboden voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om e-mails, nieuwsbrieven en/of producten of diensten op onze websites aan te vragen. Als we vaststellen dat we dergelijke persoonsgegevens hebben ontvangen, zullen we deze verwijderen.

 

Uw rechten en keuzes

 

U hebt mogelijk enkele of alle van de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u bezitten. U kunt:

 • Ons verzoeken om u toegang tot de gegevens te verlenen.
 • Ons verzoeken om de gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen.
 • Ons verzoeken om ons gebruik ervan in bepaalde omstandigheden te beperken.
 • In bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens.
 • Waar wettelijk mogelijk, uw toestemming voor ons gebruik ervan in te trekken.
 • Draagbaarheid van gegevens, in bepaalde omstandigheden.
 • A\U afmelden voor het gebruik van de gegevens voor direct marketing.
 • Een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie in uw land (als er één is).

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het gedeelte “Neem contact met ons op” hieronder.

Bezoek ons cookiebeleid om erachter te komen hoe u uw rechten met betrekking tot ons gebruik van cookies, web beacons en soortgelijke technologieën kunt uitoefenen.

 

Voor meer informatie kunt u hier klikken.

 

Neem contact met ons op

 

Als u vragen hebt over ons privacybeleid, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u hebben uit te oefenen, neem dan contact op met de betreffende functionaris voor de gegevensbescherming met behulp van de onderstaande gegevens:

Land Product Verwerkingsverantwoordelijke Functionaris voor gegevensbescherming E-mailadres Postadres
Oostenrijk Shell card FleetCor Tankkarten GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.at Teinfaltstraße 8/4, 1010 Wenen.
België Shell card FleetCor Belgium Sprl en Darren Pascoe dpo@fleetcorcards.be Avenue du Port 86c/204, 1000 Brussel.
Shell card FleetCor Belgium BVBA Darren Pascoe dpo@fleetcorcards.be Havenlaan 86c Bus 204, 1000 Brussel.
Tsjechië Shell card FleetCor Tsjechië s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.cz Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8.
CCS Bonus Fleet,CCS Bonus Plus, 

CCS Bonus,

CCS Carnet

CCS Limit Exclusive,

CCS Limit Plus,

CCS Limit,

CCS Toll,

UTA/CCS card.

CCS česká společnost pro platební karty s.r.o Darren Pascoe dpo@fleetcor.cz Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8.
Denemarken 1link Services epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL.
Frankrijk 1link Services Epyx Frankrijk SAS Darren Pascoe dpo@fleetcor.com 35 Allée des Impresssionistes, Le Cézanne,93420 Villepint.
Shell Card Epyx Frankrijk SAS Darren Pascoe dpo@fleetcor.fr Le Cézanne, Paris Nord II.
Duitsland Shell Card FleetCor Deutschland GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.de Frankenstraße 150 c, 90461 Nürnberg.
Hongarije Shell Card FleetCor Hungary Kft Darren Pascoe adatvedelem@fleetcor.hu 1062 Budapešť, Andrássy út 100.
Ierland 1link Services epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL.
Luxemburg Shell Card Venturo Technologies s.a.r.l. Darren Pascoe dpo@fleetcor.lu 15, rue Edward Steichen, 4e Floor, L-2540 LuxemburgG.D. Luxemburg
Nederland Shell Card FleetCor Technologieёn B.V. Darren Pascoe dpo@fleetcor.nl Strawinskylaan 3127 Atrium Building, 8e verdieping1077ZX Amsterdam.
Travelcard Travelcard B.V. Darren Pascoe dpo@fleetcor.com P.J. Oudweg 4, 1314CH Almere.
Polen Allstar Mondo, FLEETCOR Carnet,Shell Card Plus Business FleetCor Poland sp. z o.o. Darren Pascoe daneosobowe@fleetcor.pl Al. Jerozolimskie 56c, 00-803, Warszawa
Slowakije CCS Bonus Fleet,CCS Bonus Plus, 

CCS Bonus,

CCS Carnet.

CCS Limit Exclusive,

CCS Limit Plus,

CCS Limit,

CCS Toll &

UTA/CCS card

CCS Slovenská spoločnosť vooraf platobné karty s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.sk 15/C de Galvaniho
Bratislava – Ružinov 821 04.
Shell Card FleetCor Slowakije s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.sk 15/C de Galvaniho
Bratislava – Ružinov 821 04.
Zwitserland Shell card Venturo Technologien Zwitserse GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.ch Grafenaustrasse 5
6304 Zug.
Verenigd Koninkrijk 1link Services Epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry, CV7 7LL.
Allstar Expense, Allstar Monitor Allstar One, Allstar Plus (Vehicle Restricted) Allstar Plus Monitor, Allstar One, Allstar Plus, Allstar Supermarket+, Allstar Prepaid,Allstar Plus, Allstar Premier Programme, Allstar Classic,  Allstar Supermarket and 

Allstar Supermarket+

Allstar Business Solutions Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Allstar Business Solutions Limited, PO BOX 1463, Windmill Hill, Whitehill Way, Swindon, SN5 6PS.
Allstar Universal, Diesel Advance, Esso Commercial, Esso Commercial, Esso Multi, Esso Single, Shell Fleet List, Shell Multi, Shell Multi, Shell CRT, Shell SingleTexaco and Fastfuel The Fuelcard Company UK Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Unit 3 St. James Business Park, Grimbald Crag Hof, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB.
Fuelvend, Keyfuels and MYFUEL C H Jones Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Unit 3 St. James Business Park, Grimbald Crag Hof, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB.

 

Als het land waar u verblijft een instantie voor gegevensbescherming heeft, hebt u het recht om contact met hen op te nemen met vragen of opmerkingen. Als we uw vragen of opmerkingen niet kunnen oplossen, hebt u ook het recht om dit bij een nationale rechtbank te beslechten.

 

Updates voor voor deze privacyverklaring

 

We zullen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken om de wijzigingen in ons bedrijf te reflecteren. Wij zullen u van deze wijzigingen op de hoogte brengen zoals door de geldende wetgeving is vereist.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 14.05.2019.

 

Fleetcor Europe Privacybeleid (uitgebreid)

Deze verklaring  is voor het laatst bijgewerkt op 14.05.2019.

 

Bij Fleetcor Technologies, Inc. en via onze gelieerde ondernemingen die de merken Allstar, epyx, Fleetcor, The Fuelcard Company, Travelcard en CCS en de Shell-tankkaart bedienen (gezamenlijk “Fleetcor”, “wij”, “onze” of “ons”), respecteren we uw privacy. We hebben dit privacybeleid opgesteld om aan te geven hoe Fleetcor persoonsgegevens gebruikt die betrekking hebben op haar klanten, potentiële klanten, tankkaarthouders, internetgebruikers en andere personen die met ons te maken hebben.

 

Als u solliciteert voor een functie bij een van onze bedrijven, raadpleeg dan ons daarvoor bestemde privacybeleid voor sollicitanten.

 

Fleetcor hecht veel waarde aan uw privacy. Wij doen er alles aan om de privacy te beschermen van de informatie die u ons verstrekt, inclusief uw persoonsgegevens. Dit beleid beschrijft de soorten persoonsgegevens die we verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken, met wie we ze uitwisselen, de keuzes die u kunt maken met betrekking tot ons gebruik van dergelijke gegevens, uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt. We beschrijven ook de maatregelen die we nemen ter bescherming van de veiligheid van uw persoonsgegevens en hoe kunt u contact met ons kunt opnemen over onze privacy praktijken.

 

Wie wij zijn

 

Raadpleeg het gedeelte “Neem contact met ons op” om uit te vinden wie uw verwerkingsverantwoordelijke is.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming (DPO) aangewezen die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen in verband met ons privacybeleid en de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens. Details over hoe u contact kunt opnemen met onze DPO kunnen hier worden gevonden.

 

De informatie die wij verzamelen

 

Als aanbieder van tankkaart- en onkostenbeheer en voertuignetwerkdiensten aan bedrijven kunnen we een directe relatie met u hebben en u kunt ervoor kiezen om persoonsgegevens aan ons te verstrekken in verband met die relatie of we kunnen deze op een andere manier verzamelen. De gegevens die we over u verzamelen, kunnen zijn:

 • Contactinformatie
 • Inloggegevens
 • Financiële informatie
 • Inhoud die u aan ons verstrekt
 • Technische informatie over uw apparaat en het gebruik van websites
 • Transactiegeschiedenis
 • Informatie over uw eigenschappen en voorkeuren
 • Voertuigregistratienummers en locatie

 

Contactinformatie

 

Als u als klant of kaarthouder van ons, of in een andere hoedanigheid met ons communiceert (bijvoorbeeld via onze website) dan verzamelen wij bepaalde contactgegevens over u. Dit kunnen bijvoorbeeld uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en faxnummer zijn.

In het geval dat u een vertegenwoordiger of medewerker van een van onze klanten bent, kunnen wij ook de naam van uw werkgever/het bedrijf dat u vertegenwoordigt, uw rol bij het bedrijf en de functie van het bedrijf verzamelen. Als u een klant bent van onze voertuigtrackingservice, dan kunnen dit ook de locatie van uw voertuig en de reisgeschiedenis zijn.

 

Inloggegevens

 

Als u een online account bij ons heeft, zullen wij uw gebruikersnaam en wachtwoord opslaan om uw toegang tot onze platforms te reguleren.

 

Financiële informatie

 

Dit kunnen uw tankkaartnummer, creditcard-/bankpasgegevens, bankrekeninggegevens en gegevens zijn die we over uw kredietstatus verzamelen, als we een kredietcontrole uitvoeren.

 

Ken uw klant-informatie

 

Dit kan uw geboortedatum en persoonlijk adres, paspoortnummer, rijbewijsnummer en/of BSN-nummer omvatten.

Als u een bestuurder of begunstigde eigenaar van een potentiële klant bent, kunnen wij uw persoonsgegevens vastleggen en gebruiken voor het uitvoeren van krediet- en anti-witwascontroles.

 

Inhoud die u aan ons verstrekt

 

U kunt bijvoorbeeld contact met ons opnemen via onze website of per telefoon, we kunnen u e-mailen of andersom, of u kunt ons feedback sturen via een enquêteformulier.

 

Technische informatie over uw apparaat en het gebruik van websites

Als u onze website of mobiele applicaties gebruikt, installeren wij bepaalde cookies en web beacons op uw apparaat. De details van het gebruik van deze technologieën wordt verder beschreven in ons cookiebeleid.

Via cookies, web beacons en vergelijkbare technologieën kunnen we informatie verzamelen over uw apparaat, zoals IP-adres, browsertype en besturingssysteem. We kunnen ook informatie verzamelen over uw surfactiviteit, zoals hoe u onze website gebruikt, de pagina’s die u hebt bezocht, de datum en de tijd van elk bezoek en de URL’s van websites die u naar onze website hebben geleid.

 

Transactiegeschiedenis

 

Als u een kaarthouder bent, verzamelen wij de gegevens van uw transacties met die kaart, inclusief de locatiedatum en -tijd van de transactie en de kosten van de brandstof, goederen of diensten.

 

Locatiegegevens

 

Als u een kaarthouder bent, verzamelen wij informatie over de locatie van transacties die met de kaart zijn uitgevoerd.

Met uw toestemming zullen we toegang krijgen tot op locatie gebaseerde informatie of locatiemarkten via uw mobiele apparaat of op basis van uw IP-adres verzamelen. We zullen deze informatie gebruiken om u meldingen te sturen met betrekking tot onze locaties. We gebruiken deze informatie niet om u specifiek te lokaliseren behalve om u van de dienst te voorzien. Als u ons ​​in het verleden hebt toegestaan om uw locatiegegevens te gebruiken en u de machtigingen wilt intrekken, kunt u de instellingen op uw apparaat wijzigen.

 

Voertuiglocatiegegevens

 

Sommige van onze diensten kunnen betrekking hebben op het gebruik van een telematicasysteem voor voertuigen. Sommige telematicasystemen bieden ons gebruik van, openbaarmaking van of toegang tot locatiegegevens en kilometerstanden zoals door de wet is toegestaan ​.

Het gebruik van het telematicasysteem is onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden en het privacybeleid die door de toepasselijke leverancier van de telematicasystemen is gepubliceerd.

 

Informatie over uw eigenschappen en voorkeuren

 

We kunnen bepaalde details over u en uw voorkeuren verzamelen (als een potentiële klant, klant en/of kaarthouder). Dit kunnen bijvoorbeeld uw aankoopgedrag en uw voorkeuren zijn.

 

Hoe we uw informatie verzamelen

We gebruiken verschillende methoden om gegevens te verzamelen van en over u, afhankelijk van de aard van onze relatie. Dit kan bijvoorbeeld door middel van directe interactie die wij met u hebben, door het gebruik van geautomatiseerde technologieën (bijvoorbeeld cookies) en van uw werknemer, derde partijen of openbaar beschikbare bronnen.

 

Directe interactie

 

U kunt ons uw gegevens verstrekken door formulieren in te vullen (bijvoorbeeld via onze website) of per post, telefoon, e-mail of anderszins met ons te corresponderen. Dit omvat gegevens die u verstrekt wanneer u:

 • Een product of dienst op onze website of bij een van onze verkoopmedewerkers aanvraagt.
 • Een account aanmaakt op onze websites.
 • Zich aanmeldt om informatie te ontvangen (bijvoorbeeld abonneren op onze e-mailmarketinglijst).
 • Deelneemt aan promoties of enquêtes.
 • Ons feedback geeft.
 • Anders met ons communiceert.

 

Geautomatiseerde technologie

 

Als u communiceert via onze website, verzamelen we automatisch technische informatie over uw apparaat, browse-activiteit en -patronen. Wij verzamelen deze persoonsgegevens door cookies en andere vergelijkbare technologieën te gebruiken. We kunnen ook technische gegevens over u ontvangen als u andere websites bezoekt die onze cookies gebruiken. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.

 

Derde of openbaar beschikbare bronnen

 

We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende externe partijen en openbare bronnen, waaronder financiële instellingen en betalingsverwerkers, kredietinstellingen en commerciële informatiediensten. Voor meer informatie over de derde partijen die Fleetcor mogelijk verzamelt en aan wie uw persoonsgegevens worden verstrekt, verwijzen we naar het gedeelte van dit privacybeleid getiteld “Gegevens die we delen en ontvangen”.

 

Hoe we uw gegevens gebruiken

Afhankelijk van de aard van onze relatie met u, gebruiken wij uw gegevens om:

 • Een aanvraag van u te verwerken.
 • De diensten te verstrekken waarvoor onze klanten zich hebben aangemeld.
 • Uw transacties te verwerken.
 • Uw online account te beheren.
 • Onszelf te beschermen tegen fraude en het witwassen van geld.
 • U informatie te geven over onze producten en diensten.
 • U toestaan om deel te nemen aan interactieve functies bijvoorbeeld op de website via onze live chatfunctie.
 • Onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, te beoordelen en te verbeteren.
 • Een analyse (inclusief anonimisering) van uw gegevens uit te voeren.
 • Te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, toepasselijke branchenormen en ons beleid.
 • De contracten te beheren die we met onze klanten aangaan, ook voor bijwerking van contracten en om met onze klanten te corresponderen over onze diensten en de contracten.
 • Andere redenen waardoor we u op de hoogte stellen ten tijde van de verzameling of het gebruik.

De onderstaande tabel bevat meer informatie over de doeleinden waarvoor wij gegevens over u gebruiken, met de corresponderende categorieën gegevens die in elk geval worden verwerkt en de wettelijke basis waarop wij vertrouwen voor het gebruik ervan.

Doel Categorieën van gegevens verwerkt en wettelijke basis voor verwerking
Verwerken van een aanvraag voor een klantaccount 

 • Aanvragen initiëren voor accounts die u opvraagt, u informeren over de applicatiestatus of extra informatie aanvragen met betrekking tot uw aanvraag.
 • Het verkrijgen van klant- en kredietinformatie wanneer u later een product of dienst aanvraagt.
Categorieën van verwerkte gegevens 

 • Contactinformatie
 • Financiële informatie
 • Ken uw klant-informatie

Juridische basis

Het is in ons legitieme zakelijke belang om uw persoonsgegevens te verwerken als onderdeel van het aanmeldingsproces voor klanten.

De diensten te verstrekken waarvoor onze klanten zich hebben aangemeld 

 • Zodat onze klanten de dienst(en) kunnen ontvangen.
Categorieën van verwerkte gegevens 

 • Contactinformatie
 • Financiële informatie
 • Ken uw klant-informatie

Juridische basis

Het is in ons legitieme zakelijke belang en in het legitieme zakelijk belang van onze klanten om uw persoonsgegevens te verwerken als onderdeel van het aanmeldingsproces voor klanten en als onderdeel van de diensten, inclusief om met u te corresponderen over het contract en de diensten die aan onze klanten worden geleverd.

Om uw kaarttransacties te verwerken 

 • We zullen uw contactgegevens en unieke tankkaart-ID’s gebruiken om tankkaartbetalingen te verwerken wanneer u brandstof koopt.

Wij zullen uw transactiegeschiedenis-informatie met betrekking tot uw kaart bijhouden om de door u en/of uw werkgever aan ons verschuldigde bedragen te berekenen en hen bewijs van de transacties te verstrekken.

Categorieën van verwerkte gegevens 

 • Contactinformatie
 • Financiële informatie
 • Transactiegeschiedenis

Juridische basis

Het is ons legitieme zakelijke belang om de tankkaartdiensten te leveren die we zijn overeengekomen te leveren uit hoofde van het contract met onze klanten.

Het beheer van de online accounts van onze klanten 

 • Ons toestaan om uw gebruikersgegevens te verifiëren wanneer u zich aanmeldt op uw online account.
 • Reageren op vragen in verband met uw account.
 • U toegang geven tot bepaalde informatie over uw account bij ons, zoals uw transactiegeschiedenis.
Categorieën van verwerkte gegevens 

 • Contactinformatie
 • Inloggegevens
 • Transactiegeschiedenis

Juridische basis

Het is in ons legitieme belang om het account van onze klant te beheren zoals bepaald in ons contract met onze klant.

Onszelf te beschermen tegen fraude en witwassen 

 • Om uw transactiegeschiedenis te controleren en te beoordelen om eventuele fraude, witwaspraktijken of ander onwettig gedrag in verband met uw account te identificeren.
 • Om uw klant- en sanctiecontroles op verzoek uit te voeren.
Categorieën van verwerkte gegevens 

 • Contactinformatie
 • Transactiegeschiedenis
 • Financiële informatie
 • Ken uw klant-informatie

Juridische basis

Het is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen.

U informatie te geven over onze producten en diensten 

 • Als u heeft gevraagd om dergelijke informatie van ons te ontvangen, kunnen wij van tijd tot tijd per e-mail, post, telefoon en/of sms contact met u opnemen over onze producten en diensten en eventuele producten en diensten van derden.
Categorieën van verwerkte gegevens 

 • Contactinformatie
 • Transactiegeschiedenis

Juridische basis

We zullen u alleen informatie over onze producten en diensten sturen als u ermee heeft ingestemd het te ontvangen of op basis van onze legitieme belangen (waar dat volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan).

U toestaan om deel te nemen aan interactieve functies 

 • Als u contact hebt met de “chat”-functie op onze websites.
 • Als u contact met ons hebt via onze Facebook, Twitter of LinkedIn-accounts.
Categorieën van verwerkte gegevens 

 • Contactinformatie
 • Informatie over uw eigenschappen en voorkeuren

Juridische basis

Het is ons legitieme zakelijke interesse om dergelijke functies te bieden die u kunt kiezen om voor uw plezier en gemak te gebruiken.

Uitvoeren, evalueren en verbeteren van onze activiteiten, producten en diensten 

 • Opnemen van telefoongesprekken en online chats die we met u hebben voor trainings- of kwaliteitsgaranties.
 • Het gebruik van onze interactieve middelen te volgen en verbeteren.
 • Een analyse (inclusief anonimisering) van uw gegevens uit te voeren.
Categorieën van verwerkte gegevens 

 • Contactinformatie
 • Transactiegeschiedenis
 • Inhoud die u aan ons verstrekt
 • Technische informatie over uw apparaat en het gebruik van websites
 • Informatie over uw eigenschappen en voorkeuren

Juridische basis

Het is in ons legitieme zakelijke belang om onze activiteiten, producten en diensten te beoordelen en te verbeteren om ervoor te zorgen dat de klanttevredenheid zo hoog mogelijk is. We zullen gegevensanalyses uitvoeren (inclusief benchmarking en rapportage om dit mogelijk te maken).

Om de informatie te delen met derden 

 • Zie het onderdeel “Gegevens die wij delen en ontvangen” voor meer informatie.
Categorieën van verwerkte gegevens 

 • Alle persoonsgegevens die wij van u hebben

Juridische basis

Als u toestemming hebt gegeven of als het in ons legitieme zakelijke belang is om uw persoonsgegevens met vertrouwde derde partijen te delen, kunnen we uw persoonsgegevens delen met derde partijen die ons relevante diensten voor ons bedrijf leveren, zoals beschreven is in het deel “Gegevens die wij delen en ontvangen” van deze privacyverklaring.

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, toepasselijke branchenormen en ons beleid 

 • Om de naleving van onze wettelijke verplichtingen, met inbegrip van wettelijke vereisten, te controleren.
Categorieën van verwerkte gegevens 

 • Alle persoonsgegevens die wij van u hebben

Juridische basis

Het is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen.

De contracten die we met onze klanten aangaan te beheren en ook om informatie over onze diensten en de contracten aan onze klanten te bieden en om met onze klanten te corresponderen 

 • Om updates van contracten en service-updates te verschaffen
Categorieën van verwerkte gegevens 

 • Alle persoonsgegevens die wij van u hebben

Juridische basis

Het is in ons legitieme zakelijk belang en dat van onze klanten om met onze klanten (via u) te corresponderen over hun contract, eventuele updates van dergelijke contracten (of het nu gaat om updates van de diensten of de wet) en om met hen te corresponderen over de diensten.

Het is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen waaraan wij zijn onderworpen.

Onszelf te beschermen tegen juridische claims of deze instellen 

 • We kunnen documentatie met uw gegevens bijhouden, zoals uw transacties voor bewijsdoeleinden, om ons te verdedigen tegen claims of om een ​​of meer toekomstige juridische claims in te stellen.
Categorieën van verwerkte gegevens 

 • Contactinformatie
 • Inloggegevens
 • Inhoud die u aan ons verstrekt
 • Transactiegeschiedenis

Juridische basis

Het is in ons legitieme zakelijke belang om onszelf te beschermen tegen juridische claims en deze in te stellen.

 

 

We kunnen uw persoonsgegevens delen met derde partijen in het geval we activiteiten of activa verkopen of deze kopen, in welk geval we uw persoonsgegevens aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa kunnen bekendmaken, en ook met de professionele adviseurs van deze bedrijven.

 

Als we uw persoonlijke gegevens gebruiken op een manier die hierboven niet is beschreven, zullen we u hiervan op de hoogte stellen voordat we dit doen.

 

Gegevens die wij delen en ontvangen

 

We verkopen of geven uw gegevens niet vrij, behalve zoals beschreven is in dit privacyverklaring. Mogelijk delen wij u gegevens met de volgende partijen:

 

 • Andere leden van de Fleetcor-groep.
 • Als u een houder van een tankkaart bent, delen we de transactiegeschiedenis en informatie over het gebruik van gegevens met uw werkgever/het bedrijf dat u vertegenwoordigt.
 • Als u een 1link-gebruiker bent, andere abonnees van de 1link-diensten.
 • Aanbieders van transactiediensten, zoals kaartuitgevers, handelaren, betalingsverwerkers en andere leveranciers om te helpen bij de transacties en het beheer van de tankkaartdiensten.
 • Marketing- en gegevensanalysebedrijven.
 • Onze commerciële partners van vergelijkbare producten en diensten.
 • Partners die functies bieden op onze websites.
 • IT-leveranciers.
 • Aanbieders van risico- en fraudemonitoring.
 • Kredietmaatschappijen.
 • Onze verzekeraars en professionele adviseurs.
 • Regelgevende instanties en andere overheidsinstanties, waaronder, maar niet beperkt tot, overheidsinstanties, regelgevers, de politie en andere wetshandhavingsinstanties.
 • Elk bedrijf aan wie we activiteiten of activa verkopen of kopen, in welk geval we uw persoonsgegevens aan de toekomstige verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa kunnen bekendmaken, en ook met de professionele adviseurs van deze bedrijven.

 

Wij machtigen derde partijen waarmee we gegevens delen niet om uw gegevens te gebruiken of openbaar te maken, behalve wanneer dit nodig is om bepaalde diensten namens ons uit te voeren of om te voldoen aan wettelijke vereisten. Wij eisen van deze derde partijen, via onze contractuele afspraken met hen, dat zij de privacy en veiligheid van de gegevens die zij namens ons verwerken op gepaste wijze beschermen.

We kunnen ook informatie over u ontvangen van de volgende derden:

 

 • Sociale mediaplatforms.
 • Kredietmaatschappijen: informatie met betrekking tot kredietscore/geschiktheid voor producten.
 • Gegevensbemiddelaars.
 • Onze commerciële partners.
 • Openbare databases.
 • Regelgevende instanties en andere overheidsinstanties.

 

Als u een volledige lijst van onze leveranciers en andere derde partijen wilt ontvangen met wie we uw gegevens delen of van wie wij uw gegevens ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in het gedeelte “Met wie moet u contact opnemen als u vragen heeft?”.

 

Waar kunnen uw gegevens naartoe worden verzonden

 

Zoals bij elke multinationale organisatie, moeten we vaak gegevens internationaal overdragen. Dienovereenkomstig kunnen uw persoonsgegevens wereldwijd worden overgedragen (als uw gegevens binnen de Europese Unie worden verzameld, betekent dit dat uw gegevens uit de Europese Unie kunnen worden overgedragen). Dit omvat overdrachten die zijn geïdentificeerd in het vorige gedeelte “Met wie delen we uw gegevens en voor welke doeleinden”.

 

Bij het gebruik van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring, kunnen persoonsgegevens worden overgedragen binnen of buiten het land of gebied waar deze werden verzameld, inclusief naar een land, gebied of internationale organisatie die mogelijk geen EU-normen voor gegevensbescherming biedt.

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld overdragen aan onze leveranciers die buiten de Europese Unie zijn gevestigd. In alle gevallen, zal de overdracht op basis zijn van een Adequaatheidsbesluit of zullen wij passende maatregelen implementeren, bijvoorbeeld de EU Modelcontracten, inclusief passende beveiligingsmaatregelen voor de bescherming van persoonsgegevens in die landen, gebieden of internationale organisaties in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien u meer informatie wenst over de maatregelen voor gegevensoverdracht waarop wij vertrouwen, kunt u contact met ons opnemen via de gegevens in de rubriek “Met wie kunt u contact opnemen bij vragen?”.

 

Hoe we ervoor zorgen dat uw informatie veilig blijft

 

Fleetcor neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om ze te beschermen tegen verlies, misbruik of wijziging. Persoonsgegevens die we over u bewaren, worden opgeslagen op onze beveiligde servers of op die van onze ingeschakelde leveranciers. Onze webpagina’s die uw gegevens verzamelen, worden beveiligd met Secured Socket Layers (SSL’s).

 

Wanneer we u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u er één heeft gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website, bent u verantwoordelijk voor het geheim houden van dit wachtwoord. We verzoeken u om dit wachtwoord niet aan anderen bekend te maken.

Fleetcor heeft een programma voor informatiebeveiliging dat is ontworpen om:

 • De vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren en te waarborgen.
 • Te beschermen tegen te verwachten bedreigingen of gevaren voor de veiligheid of integriteit van uw gegevens.
 • Te beschermen tegen ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gegevens die bij compromittering tot aanzienlijke schade of ongemak voor u of uw entiteit kunnen leiden.
 • Te voldoen aan de van toepassing zijnde wetten.

 

Hoe lang kunnen wij uw gegevens bewaren

 

We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden waar we ze voor gebruiken, bijvoorbeeld het voldoen aan alle wettelijke, boekhoudings-, of rapportagevereisten.

 

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of we die doelen kunnen bereiken met andere middelen, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

 

Details van de bewaarperiodes voor verschillende aspecten van uw persoonsgegevens kunnen worden aangevraagd door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming.

 

In sommige gevallen kunt u ons vragen om uw gegevens te verwijderen. Zie “Uw rechten en keuzes”.

 

In sommige omstandigheden kunnen we uw persoonsgegevens anoniem maken (zodat deze niet langer tot u kunnen worden herleid of worden gebruikt om u te identificeren) voor onderzoeks- of statistische doeleinden, in welk geval we deze gegevens onbeperkt kunnen gebruiken zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

 

Privacy van kinderen

 

De websites van Fleetcor zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen, met name kinderen jonger dan 18 jaar. Niemand die jonger dan 18 jaar is mag persoonsgegevens verstrekken of deelnemen aan fora, chats of online discussies. Het is verboden voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) om e-mails, nieuwsbrieven en/of producten of diensten op onze websites aan te vragen. Als we vaststellen dat we dergelijke persoonsgegevens hebben ontvangen, zullen we deze verwijderen.

 

Uw rechten en keuzes

 

U hebt mogelijk enkele of alle van de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij van u bezitten. U kunt:

 • Ons verzoeken om u toegang tot de gegevens te verlenen.
 • Ons verzoeken om de gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen.
 • Ons verzoeken om ons gebruik ervan in bepaalde omstandigheden te beperken.
 • In bepaalde omstandigheden bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens.
 • Waar wettelijk mogelijk, uw toestemming voor ons gebruik ervan in te trekken.
 • Draagbaarheid van gegevens, in bepaalde omstandigheden.
 • \U afmelden voor het gebruik van de gegevens voor direct marketing.
 • Een klacht indienen bij de toezichthoudende instantie in uw land (als er één is).

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via het gedeelte “Neem contact met ons op” hieronder.

Bezoek ons cookiebeleid om erachter te komen hoe u uw rechten met betrekking tot ons gebruik van cookies, web beacons en soortgelijke technologieën kunt uitoefenen.

U hebt de rechten die worden beschreven in de onderstaande tabel:

 

Recht met betrekking tot de gegevens die we over u hebben Verdere details (let op: bepaalde wettelijke limieten voor al deze rechten zijn van toepassing)
 • Om ons te verzoeken om u toegang tot de gegevens te verlenen
Dit is ter bevestiging van: 

 • het feit of we wel of niet gegevens over uw verwerken;
 • onze naam en contactgegevens;
 • het doel van de verwerking;
 • de categorieën van gegevens in kwestie;
 • de categorieën van personen met wie wij de gegevens delen en, waar een persoon zich buiten de EU bevindt en geen baat heeft bij een geschiktheidsbesluit van de Europese Commissie, de juiste waarborgen voor de bescherming van de gegevens;
 • (als we het hebben) de bron van de gegevens, als we deze van u verzamelen;
 • (voor zover wij dat doen, die onder uw aandacht zijn gebracht) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van het opstellen van profielen, die rechtsgevolgen voor u heeft, of u op soortgelijke wijze in belangrijke mate beïnvloedt, en informatie over de logica in kwestie, alsmede de betekenis en de beoogde gevolgen van een dergelijke verwerking voor u; en
 • de criteria voor het bepalen van de periode waarvoor we de gegevens opslaan.

Op uw verzoek zullen wij u een kopie geven van de gegevens die we bewaren.

 • Om ons te verzoeken de gegevens te corrigeren, bij te werken of te verwijderen
Dit is van toepassing als de gegevens die wij hebben onjuist of onvolledig zijn.
 • Om te verzoeken om de gegevens te verwijderen
Dit is van toepassing als: 

 • De persoonsgegevens die we hebben niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze gebruiken;
 • wij de gegevens gebruiken op basis van uw toestemming en u trekt uw toestemming in (in dit geval zullen we onthouden om niet opnieuw contact met u op te nemen, tenzij u ons vertelt dat u wilt dat wij alle persoonsgegevens over u verwijderen, in welk geval wij uw verzoek zullen inwilligen);
 • we  de gegevens gebruiken op basis van legitieme belangen en we ontdekken dat we, na uw bezwaar, geen doorslaggevend belang hebben bij verder gebruik;
 • de gegevens op onwettelijke gronden zijn verkregen of gebruikt; of
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Om de beperking van de verwerking te verzoeken
Dit recht is tijdelijk van toepassing, terwijl wij uw zaak onderzoeken, als u: 

 • de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens die we gebruiken, betwist; of
 • bezwaar heeft gemaakt tegen ons gebruik van de persoonsgegevens op basis van legitieme belangen

(als u in deze gevallen gebruik maakt van uw recht, zullen we u dit vertellen voordat we de gegevens opnieuw gebruiken).

Dit recht geldt ook als:

 • ons gebruik onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de gegevens; of
 • wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig hebt voor een rechtszaak.
 • Om bezwaar aan te tekenen tegen het verwerken van de gegevens
U hebt hier twee rechten: 

 • we gegevens over u gebruiken voor direct marketing, kunt u zich hiervoor afmelden (zonder de noodzaak om het te rechtvaardigen) en zullen wij aan uw verzoek voldoen; en
 • als we de gegevens over u op basis van een legitiem belang gebruiken voor andere doeleinden dan direct marketing, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan voor die doeleinden, een uitleg geven van uw specifieke situatie waarna wij uw bezwaar zullen onderzoeken.
 • Om uw toestemming voor ons gebruik ervan in te trekken
Dit recht is van toepassing op alle gegevens die we hebben verzameld en verwerkt op basis van uw toestemming.U hebt te allen tijde het recht om de toestemming die u ons heeft verleend in te trekken.
 • Voor dataportabiliteit
Dit recht is van toepassing op: 

 1. persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt; en
 2. als we die gegevens gebruiken op basis van uw toestemming of op basis van onze contractuele verplichtingen jegens u.

Als zowel (i) als (ii) van toepassing zijn, hebt u het recht om de gegevens van ons terug te ontvangen in een algemeen gebruikt formaat en hebt u het recht om van ons te eisen dat de gegevens aan iemand anders worden doorgegeven als dit technisch mogelijk is.

 • Om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie in uw land
Elk land van de Europese Unie moet voor dit doel in een of meer overheidsinstanties voorzien.U kunt hun contactgegevens hier vinden: 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

 

Neem contact met ons op

 

Als u vragen hebt over ons privacybeleid, inclusief verzoeken om uw wettelijke rechten met betrekking tot de gegevens die wij over u hebben uit te oefenen, neem dan contact op met de betreffende functionaris voor de gegevensbescherming met behulp van de onderstaande gegevens:

Land Product Verwerkingsverantwoordelijke Functionaris voor gegevensbescherming E-mailadres Postadres
Oostenrijk Shell card FleetCor Tankkarten GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.at Teinfaltstraße 8/4, 1010 Wenen.
België Shell card FleetCor Belgium Sprl en; Darren Pascoe dpo@fleetcorcards.be Avenue du Port 86c/204, 1000 Brussel.
Shell card FleetCor Belgium BVBA Darren Pascoe dpo@fleetcorcards.be Havenlaan 86c Bus 204, 1000 Brussel.
Tsjechië Shell card FleetCor Tsjechië s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.cz Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8.
CCS Bonus Fleet,CCS Bonus Plus, 

CCS Bonus,

CCS Carnet

CCS Limit Exclusive,

CCS Limit Plus,

CCS Limit,

CCS Toll and

UTA/CCS card

CCS česká společnost pro platební karty s.r.o Darren Pascoe dpo@fleetcor.cz Voctářova 2500/20a, 180 00 Praha 8.
Denemarken 1link Services epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL.
Frankrijk 1link Services Epyx Frankrijk SAS Darren Pascoe dpo@fleetcor.com 35 Allée des Impresssionistes, Le Cézanne,93420 Villepint.
Shell Card Epyx Frankrijk SAS Darren Pascoe dpo@fleetcor.fr Le Cézanne, Paris Nord II
Duitsland Shell Card FleetCor Deutschland GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.de Frankenstraße 150 c, 90461 Nürnberg.
Hongarije Shell Card FleetCor Hungary Kft Darren Pascoe adatvedelem@fleetcor.hu 1062 Budapešť, Andrássy út 100.
Ierland 1link Services epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry CV7 7LL.
Luxemburg Shell Card Venturo Technologies s.a.r.l. Darren Pascoe dpo@fleetcor.lu 15, rue Edward Steichen, 4e Floor, L-2540 LuxemburgG.D. Luxemburg.
Nederland Shell Card FleetCor Technologieёn B.V. Darren Pascoe dpo@fleetcor.nl Strawinskylaan 3127 Atrium Building, 8e verdieping1077ZX Amsterdam.
Travelcard Travelcard B.V. Darren Pascoe dpo@fleetcor.com P.J. Oudweg 4, 1314CH Almere.
Polen Allstar Mondo, FLEETCOR Carnet,Shell Card Plus Business FleetCor Poland sp. z o.o. Darren Pascoe daneosobowe@fleetcor.pl Al. Jerozolimskie 56c, 00-803, Warszawa.
Slowakije CCS Bonus Fleet,CCS Bonus Plus, 

CCS Bonus,

CCS Carnet.

CCS Limit Exclusive,

CCS Limit Plus,

CCS Limit,

CCS Toll and

UTA/CCS card

CCS Slovenská spoločnosť vooraf platobné karty s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.sk 15/C de Galvaniho
Bratislava – Ružinov 821 04.
Shell Card FleetCor Slowakije s.r.o. Darren Pascoe dpo@fleetcor.sk 15/C de Galvaniho
Bratislava – Ružinov 821 04.
Zwitserland Shell card Venturo Technologien Zwitserse GmbH Darren Pascoe dsb@fleetcor.ch Grafenaustrasse 5
6304 Zug.
Verenigd Koninkrijk 1link Services Epyx Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Heath Farm Hampton Lane, Meriden, Coventry, CV7 7LL.
Allstar Expense, Allstar Monitor Allstar One, Allstar Plus (Vehicle Restricted) Allstar Plus Monitor, Allstar One, Allstar Plus, Allstar Supermarket+, Allstar Prepaid,Allstar Plus, Allstar Premier Programme, Allstar Classic,  Allstar Supermarket and 

Allstar Supermarket+

Allstar Business Solutions Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Allstar Business Solutions Limited, PO BOX 1463, Windmill Hill, Whitehill Way, Swindon, SN5 6PS.
Allstar Universal, Diesel Advance, Esso Commercial, Esso Commercial, Esso Multi, Esso Single, Shell Fleet List, Shell Multi, Shell Multi, Shell CRT, Shell SingleTexaco and Fastfuel The Fuelcard Company UK Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Unit 3 St. James Business Park, Grimbald Crag Hof, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB.
Fuelvend, Keyfuels and MYFUEL C H Jones Limited Darren Pascoe dpo@fleetcor.com Unit 3 St. James Business Park, Grimbald Crag Hof, Knaresborough, North Yorkshire, HG5 8QB.

 

Als het land waar u verblijft een instantie voor gegevensbescherming heeft, hebt u het recht om contact met hen op te nemen met vragen of opmerkingen. Als we uw vragen of opmerkingen niet kunnen oplossen, hebt u ook het recht om dit bij een nationale rechtbank te beslechten.

 

Updates voor dit privacybeleid

 

We zullen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken om de wijzigingen in ons bedrijf te reflecteren. Wij zullen u van deze wijzigingen op de hoogte brengen zoals door de geldende wetgeving is vereist.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 14.05.2019.