Chat with us, powered by LiveChat
 
Direct bestellen
17 januari 2019

Nieuwe cijfers praktijkverbruik

Tussen 2001 in 2015 groeide het verschil tussen het brandstofverbruik in de praktijk en de fabrieksopgave op basis van de typekeuringstest, van zo’n 10% naar gemiddeld 40%. Sinds 2016 lijkt die trend in Nederland, meer nog dan in andere Europese landen, te zijn gekeerd. Dit blijkt uit de meest recente studie van ICCT met een bijdrage van TNO voor de Nederlandse markt.

 

De laatste generatie nieuwe voertuigen (2016 en 2017) die zijn getest volgens de oude NEDC-testmethode loopt daarmee vooruit op de effecten die worden verwacht van de introductie van de  nieuwe testmethode WLTP. De gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer van nieuwe voertuigen daalt voor het eerst sinds lange tijd niet meer. In Nederland hangt deze verandering ook sterk samen met de gestegen verkoop van minder zuinige voertuigen na 2015. Dit is een gevolg van de versobering van de belastingvoordelen voor voertuigen met een lage CO2-typekeuringswaarde vanaf januari 2016.

 

TNO monitort sinds 2009, met de medewerking van Travelcard Nederland BV, het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van personenauto’s in de praktijk. Deze getallen zijn in Nederland de basis voor berekening van de netto effecten van Europees bronbeleid en Nederlands fiscaal beleid op de CO2-emissies van het wegverkeer. In vergelijking met de officiële fabriekscijfers wordt in de praktijk slechts ongeveer de helft van de veronderstelde CO2-reductie behaald. In internationaal verband wordt dit beeld zoals verzameld door ICCT in Berlijn bevestigd door andere partijen.

 

Dit recente ICCT-rapport, met een bijdrage van TNO op basis van de monitoring in Nederland, is de vijfde in een reeks van jaarlijkse rapportages.

 

Bron: TNO