Contact Login

Privacy Policy

Privacy Statement
Travelcard B.V. (hierna genoemd “Travelcard”) waarborgt en respecteert de privacy van haar klanten en zal persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacy Statement. Op de wijze waarop Travelcard persoonsgegevens verzamelt en gebruikt via deze website en anderszins is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Dit Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking
Travelcard verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot goederen en/of diensten die pashouders hebben afgenomen bij onze leveranciers. Deze transactiegegevens verwerken wij voor de financiële afwikkeling met onze leveranciers en onze klanten. Travelcard geeft klanten door middel van een (verzamel) factuur en/of op andere wijze inzage in de transacties die door haar pashouders zijn gedaan.

Informatie over het gebruik van uw tankpas aan de werkgever
Heeft u als werknemer van uw werkgever onze tankpas ontvangen, dan wijzen wij u erop dat uw werkgever inzage heeft in de transacties die met de tankpas zijn verricht. Hierbij worden de volgende gegevens verstrekt: plaats, datum, tijdstip, kaartnummer, kenteken en eventueel aangevuld met overige gegevens ten behoeve van de financiële administratie van uw werkgever.

Leveranciers
Aan leveranciers verstrekt Travelcard ten behoeve van haar dienstverlening transactiegegevens waaronder plaats, datum, tijdstip, kaartnummers, voertuiggegevens en kentekens.

OV-chipkaart
Voor de uitvoering van de dienstverlening met betrekking tot de Zakelijke OV-chipkaart legt Travelcard de volgende persoonsgegevens van de pashouder vast: naam, geslacht, contactgegevens, Mobility Mixx klantnummer, OV-Chipkaartnummers (chip-id en het nummer op de kaart), geboortedatum en eventueel pasfoto. Hiernaast worden de met de OV-chipkaart uitgevoerde transacties vastgelegd.

Bijzondere persoonsgegevens
Travelcard verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens (zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of uw gezondheid). Mocht Travelcard dat wel willen doen, dan zal vooraf uw goedkeuring worden gevraagd. Indien u Travelcard ongevraagd van bijzondere persoonsgegevens voorziet, verleent u automatisch toestemming tot het gebruik van deze gegevens.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw computer, telefoon of tablet worden opgeslagen. De informatie in een cookie kunnen we bij een volgend bezoek aan de betreffende website weer gebruiken. U kunt u het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser in- en uitschakelen. Hierdoor kan het wel gebeuren dat sommige functies op onze website niet werken.
Welke cookies gebruiken wij?
 Noodzakelijke cookies
Deze cookies gebruiken wij om onze Websites en Applicaties naar behoren te laten functioneren.
 Cookies voor statistieken
Onze Websites en Applicaties maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Hiermee houden we informatie bij over het gebruik van Websites en Applicaties, zoals aantallen bezoekers, bezochte pagina’s en duur van het bezoek. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website en applicaties (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u onze Websites en Applicaties gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.
 Cookies voor gebruik op andere sites
Op onze Websites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken LinkedIn en Twitter, Deze knoppen worden gereliseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn en Twitter zelf. De code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van LinkedIn en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Internetsites van derden
Dit Privacy Statement is niet van toepassing is op internetsites van derden die via deze internetsite door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.

Uitoefening van uw rechten; contact met Travelcard
Voor vragen over dit Privacy Statement en/of de wijze waarop Travelcard uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Travelcard via info@travelcard.nl.

Wijzigingen
Travelcard behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

U kunt met onze tankpas overal terecht!

Nooit meer omrijden om te tanken

Meer weten