Chat with us, powered by LiveChat
Contact Login

Co2 compensatie

Direct de uitstoot van uw wagenpark compenseren door te tanken met Travelcard.


Travelcard werkt samen met Clean Advantage om de bijdragen van alle deelnemende klanten bij de projecten te krijgen. Alle projecten worden streng gecontroleerd en hebben een VCS of Gold Standard certificering.

Het overgrote deel van de projecten vindt plaats in ontwikkelingslanden. De reden hiervoor is dat CO2-compensatie juist hier van toegevoegde waarde is. Door te investeren in ontwikkelingslanden zal hier sneller een transitie naar duurzame energie plaatsvinden. Bovendien dragen projecten hier veelal bij aan de ontwikkeling van de regio en het creeëren van werkgelegenheid.

VCS of Gold Standard Certificering

De voordelen van CO2 compensatie:

– Uw wagenpark groen!
– Certificaat voor gecompenseerde CO2, te gebruiken bij overheidsaanbestedingen
– Logo voor uw website
– Stickers voor uw wagenpark


Rij Co2 neutraal

Bij alle merken

20.000

Co2 neutrale rondjes om de aarde afgelegd

Actuele CO2

compensatieprojecten.


Omdat projecten eindig zijn (bijv. aanplant van bomen) variëren de projecten, waarin deelgenomen wordt gedurende het jaar. Bijgaand een greep uit de projecten die worden gesteund. Voor een volledig overzicht kunt u de website van Clean Advantage raadplegen.

Energie winning

door afbraakmethaan

Een overblijfsel van het Duitste koolontginningsverleden is onzichtbaar: methaan uit kolenmijnen dat zich decennia lang na sluiting zich nog in de mijnschachten bevindt.Het vrijkomen van dit methaan betekent een zware belasting op het mileu. Middels dit project wordt het methaan afgevoerd, en op schone wijze omgezet tot stroom. Bekijk informatie over dit project.Tasma windproject

India

In de regio ‘Tamil Nadu’, (India), zijn 396 windmolens geplaatst. Hierdoor is de vraag naar energie opgewekt uit kolencentrales sterk afgenomen. Het gebied waar de molens zijn geplaatst wordt gebruikt voor plantages. Door de komst van dit project zijn meer dan 500 banen gecreëerd voor lokale bevolking. Bekijk informatie over dit project.Gaswinning

Turkije

In de regio ‘Kocaeli’, (Turkije) bevindt zich een vuilstortplaats waar jaarlijks 4 miljoen ton afval gestort wordt. Hieruit ontstaat methaangas. Door de installatie van de gaswinningsinstallatie wordt voorkomen dat dit methaangas vrijkomt, en kan schone energie geproduceerd worden. De luchtkwaliteit in deze regio waar 330.000 mensen leven is sterk verbeterd. Bekijk de informatie over dit project.Zonne-energie

China

Dit project bevindt zicht op het platteland van Baitugang, (China). Deze regio is erkend als een bijzonder onderontwikkelde zone. Door de komst van het project werden meer dan 300 banen gecreëerd, zowel tijdelijk als vast. Het gemiddelde loon voor de medewerkers ligt tussen de 18% – 48%, hoger dan het gemiddelde loon van een lokale inwoner. Hiermee zorgt dit project niet alleen voor opwekking van duurzame energie, maar levert het ook een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in de regio. Bekijk informatie over dit project.Winning Biomassa

China

CO2-uitstoot wordt teruggedrongen door de winning van energie uit biomassa. De komst van dit project heeft ervoor gezorgd dat er 200 banen gecreëerd zijn. Ook wordt uit dit project een jaarlijkse donatie gedaan voor onderwijs in de regio.Wat zijn de kosten van CO2 compensatie?


Wat zijn de kosten van CO2 compenseren?
CO2 compenseren voor uw wagenpark kan tegen een voordelig tarief.

- LPG 1 cent per liter
- CNG 1,4 cent per kilo
- Benzine 1,7 cent per liter
- Diesel 1,9 cent per liter

Rekenvoorbeeld:
Voor een benzineauto die op jaarbasis 20.000 kilometer rijdt, met een verbruik van 1 op 15 zijn de kosten slechts € 1,66 per maand. Voor dit bedrag wordt de gehele CO2-uitstoot gecompenseerd.

* CO2 compensatie vindt plaats over alle in Nederland getankte liters.


Gratis offerte aanvragen


1 | Persoonlijke gegevens 1/3

2 | Bedrijfsgegevens 2/3

3 | Aanvullende informatie 3/3

Wij respecteren uw gegevens, lees meer in onze Privacy Policy.